E39 Våg - Grinde - varsling om nattarbeid

Statens vegvesen skal utføre vedlikeholdsarbeider på strekningen E39 Våg - Grinde. På grunn av stor trafikkmengde må dette arbeidet utføres på nattestid, dvs. mellom kl 21-06.

Entreprenøren har varslet at arbeidet vil starte opp mandag 15. november 2021 og vil ha en varighet på ca to uker. Strekningen er ca. 4500 m og arbeidslaget vil ta ca. 400 m pr. skift. Det vil derfor være slik at de som bor i nærheten ikke vil oppleve støy i hele perioden, men på et tidspunkt vil arbeidet gå forbi de ulike eiendommene.

Arbeidet som skal utføres er utskifting av gammelt rekkverk.

Beboere i nærheten er varslet i eget brev. 

Byggeleder på prosjektet er Johnny Pedersen, tlf. 51911231