Dialogmøte for utbyggere og grunneiere 20.06 kl. 10:00 - 11:30

Utbyggere og grunneiere i Tysvær inviteres til dialogmøte i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi.

Samfunnsdelen og arealstrategien legger blant annet rammer for boligutviklingen i Tysvær, og vi ønsker innspill.

Møtet holdes mandag 20.juni kl. 10.00-11.30, Frøylandsalen, Tysværtunet Kulturhus.

Vel møtt!