Dialogkonferanse - salg av næringstomt BKB1 Aksdal

Tysvær kommune skal selge næringstomten BKB1 i Aksdal. Tomten er regulert til forretning, kontor og tjenesteyting herunder inntil 8000 kvadratmeter detaljhandel.

I den sammenhengen vil salg av tomt gjennomføres som en konkurranse.

For at konkurransegrunnlaget skal bli bra ønsker Tysvær kommune tilbakemelding på konkurransegrunnlaget og gjennomfører derfor en dialogkonferanse på Teams den 22. mai klokken 09.00 - 10.30. I etterkant vil det være 1:1 møte for de som ønsker å delta på dette.

Les mer og meld deg på her