Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med Tysvær
kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 515/792 Miljøgate
Nedstrand. Planen blir sendt ut direkte til offentlig ettersyn uten politisk
første gangs behandling, jf. § plan- og bygningslovens § 3-7.
 
Kort om planen
Rammene for planarbeidet skal ta for seg strekningen gjennom Stranda og
inkluderer begge dagligvareforretningene. Målet er blant annet å bedre
fremkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter, samt fartsreduserende
tiltak. I kommuneplanen for Tysvær er planområdet hovedsakelig
vist som bolig, friområde, næring, parkering og offentlig tjenesteyting.
 
Hvor er planen tilgjengelig?
Planen er fysisk tilgjengelig på servicetorget i Tysvær kommune
og den kan lastes ned under eller på
www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv515fv792nedstrand
 
Åpent møte
Statens vegvesen arrangerer sammen med Tysvær kommune et åpent møte
for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål den
onsdag 22. august kl. 1730–1930 på Cafe Nais i Nedstrand.
 
Vi ber om merknader til planen
Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 30.08.18. Send merknadene
skriftlig til Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 Leikanger
eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Vennligst marker merknaden med
saksnummer 16/130813. Dere finner mer informasjon om den formelle planprosessen
i selve reguleringsplanen.
 
Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.
Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.
 
Ta gjerne kontakt med oss
Dersom dere har spørsmål, kan dere kontakte: prosjektleder
Margrethe Skimmeland Grinde: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.,
tlf. 51911663 eller planbestiller Ivar Kalkvik: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.,
tlf. 51911749.
 
Dokumenter;
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
 
Tegningshefte
ROS-analyse
Vurdering KU-plikt
Notat trafikksikkerhet og fartsreduserende tiltak
Kreativt seminar
Dekketilstand og overbygning
Oppsummering merknader planoppstart