En mer demensvennlig kommune

18. - 21. september blir det kurs for personer i førstelinjetjenesten om kommunikasjon til personer med kognitiv svikt.

Kursene er ett av tiltakene for å gjøre Tysvær til en mer demensvennlig kommune. 

Kurset handler om:  

  • Hva er demens?
  • Hvordan gir jeg god service til personer med demens?
  • Demensvennlige råd.

Kurset for førstelinjetjenesten er satt opp på tre ulike tidspunkt og de er åpne for alle interesserte!

Kursene er innlemmet i programmet for Demensdager 2017 med temadag den 21. september på «Den internasjonale Alzheimerdagen».

Temadagen vil ha fokus på hvordan vi kan møte og kommunisere med personer som har kognitiv svikt. Trygge medmennesker kan gjøre en stor forskjell i hverdagen til personer med demens og annen type kognitiv svikt. Målgruppe for temadagen er alle som er interessert i mennesker med kognitiv svikt, pårørende, venner, naboer, frivillige, ansatte i serviceyrker, politikere og ansatte i aktivitet og omsorg.

Velkommen til en variert temadag med kurs, film og foredrag på menyen!

pdf ny 16px Demensdagar 2017 - program