20. - 21. september blir det temadag for alle som er interessert i mennesker med kognitiv svikt, pårørende, venner, naboer, frivillige, ansatte i serviceyrker, politikere og ansatte i aktivitet og omsorg.

Temadagene setter fokus på hvordan vi kan møte og kommunisere med personer som har kognitiv svikt. Trygge medmennesker kan gjøre en stor forskjell i hverdagen til personer med demens og annen type kognitiv svikt. 

Arrangementet er gratis – alle er velkomne!

pdf ny 16px Demensdager 2018 - program

 
dementia FB