Byggeskikkprisen 2023

Har du forslag til kandidater til Tysvær kommunes byggeskikkpris? Tysvær kommunes byggeskikkpris deles ut annen hvert år på ordførerens nyttårsmottagelse.

Prisen deles ut til den som har oppført nybygg som både er arkitektonisk sterkt og som samtidig er godt tilpasset det eksisterende miljøet på stedet.

Skriv en kort begrunnelse.

Prisen kan også tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø. Ved vurdering av nybygg bør det tas særskilt hensyn til byggetekniske løsninger som er positivt med tanke på miljøvern, herunder bl.a. valg av materiell og energi-økonomi.

Meld inn til post@tysver.kommune.no senest mandag 17. oktober