Tysvær kommune gjennomfører nå en brukerundersøkelse for beboere på sykehjem, pårørende til beboere på sykehjem og brukere av hjemmetjenestene.

Hensikten med undersøkelsen er å få mer informasjon og kunnskap om hva de som er i kontakt med tjenestene er fornøyd med, og hva de er mindre fornøyd med når det gjelder tilbudet som gis i tjenestene.
Svarene blir et viktig bidrag inn i det kontinuerlige forbedringsarbeidet innen pleie og omsorg.

Undersøkelsen leveres direkte til beboere og brukere, og pårørende får undersøkelsen tilsendt i posten.

Svarfristen er satt til 1. april 2019.