På bakgrunn av den uavklarte smittesituasjonen av Covid-19 på Haugalandet er det bestemt at det vil være innskjerpet besøk på Tysvær kommune sine helseinstitusjoner de neste to ukene.

Kun nødvendig besøk vil bli tillatt og etter individuell vurdering. Nødvendig besøk kan være til kritisk syke pasienter som er i en fase av livet hvor de trenger nære pårørende rundt seg.

Hvis du er pårørende til noen som bor på en helseinstitusjon i Tysvær kommune - ta kontakt med aktuell avdeling for rettledning.

 

Omsorg