I samband med innføring av nytt sak- og arkivsystem har det dukka opp uforutsette utfordringar, noko som gjer at saksbehandlinga frå kommunen er begrensa.

Dersom du har spørsmål om pågåande saker som  t.d. byggesaker, søknad om skjenkebevilling og tilskott m.m., vil dette kunne ta noko lengre tid enn vanleg.

Alle søknader som blir sendt oss, blir registrert og fordelt til saksbehandlarar, men det kan ta noko tid før saksbehandlinga tek til.

Vi beklager ulempene dette medfører, og ber deg følge med på våre nettsider for oppdatert informasjon.

 

websak