Barnas kommunestyre 2021

Onsdag 9. juni ble barnas kommunestyre arrangert på Teams. Dette er blitt en fin arena for læring om demokratiets spilleregler som en del av prosjektet «Barndom i Tysvær», som startet opp i 2012.

 

Årets tema: «Inkluderande skulemiljø»

I denne anledning ble det også holdt gode innlegg og hilsener fra gjestene Marit Nygård Roth, mobbeombudet i Rogaland og leder i Tysvær ungdomsråd; Andreas Aukland.

Årets utgave var utsatt fra i fjor, og ble nå endelig gjennomført digitalt på Teams. Vanligvis foregår dette i kommunestyresalen på rådhuset annet hvert år.

Prosjekt som skal komme barn og ungdom i nærmiljøet til gode

Kr 110 000,- skal fordeles på gode prosjekt som skal komme barn og ungdom i nærmiljøet til gode, og som må være av en art som kommer andre til nytte over flere år.

Elevrådene på hver skole har hatt ansvar for arbeidet, fra idè til resultat. Hver skole fikk vist sin egen korte presentasjons video.

Hver enkelt skole var forberedt på at de ikke kunne få tildelt hele søknadsbeløpet, og de måtte tenke gjennom muligheten for å gjennomføre med redusert sum, evt. å finne andre måter å finansiere deler av prosjektet på. Elevene ble delt opp (på tvers av skolene) i fire grupperom, ledet av hver sin nøytrale kommunale leder fra administrasjonen.

Disse fire gruppene la så frem hvert sitt forslag til fordeling, hvor til slutt dette ble stemt frem som det endelige resultatet:

Oversikt prosjekter med kostnad- og søknadsum

Barnas Kommunestyre 2021
Skole Prosjekt Søknadssum Dette ble fordelingen
Frakkagjerd barneskole Vennebenker 14000 9000
Frakkagjerd ungdomsskole Samlingsplass/treplatting 35000 24000
Førland barneskole Lydanlegg 20000 12000
Førre barneskole Oppussing av fotballbingen 15500 10000
Grinde barneskole Lekekasser med leker 18433 10000
Nedstrand b/u skule Sittebenker/rastebord 12400 8000
Straumen barneskole Operasjon sykkelstativ 20000 15000
Tysværvåg b/u skule Ping Pong i betong 29 325 22000
Totalt 164 658 110 000

Møtedeltakere

Møtet ble ledet av ordfører Sigmund Lier

De andre som deltok var:

Markus Tvedten Sveen, Frakkagjerd barneskule
May Elin INnvær Østebøvik, Frakkagjerd barneskule
Steffen Knutsen, Frakkagjerd ungdomskule
Gabija Petrauskaite, Frakkagjerd ungdomsskule
Are Kaldheim, Frakkagjerd ungdomsskule
Øystein Kringeland, Frakkagjerd ungdomsskule
Even Holm, Frakkagjerd ungdomsskule
Thea Jansen Vassbrekk, Førre skole
Ida Pedersen Hauge, Førre skole
Cayla Fjeldheim Ho. Førland skole
Olea Totland, Førland skole
Ane Titland, Grinde skole
Åsmund Kringland, Grinde skole
Ola Kallekodt, Nedstrand b/u skule
Tiril Espevik, Nedstrand b/u skule
Jannicke Amdal, Nedstrand b/u skule
Irene Aarekol, Straumen skule
Marleen Traaserund Fure, Straumen skole
Emma Helen H. E. Kallekodt, Tysværvåg b/u skule
Mathias Øvstedal, Tysværvåg b/u skule
Mathilde Æ Leswin, Tysværvåg b/u skule
Mathias Larsen-Bratthammer, Tysværvåg b/u skule

Berit Hallingstad, lærer Frakkagjerd barneskole
Berit Apeland Lilleås, lærer Frakkagjerd ungdomsskole
Kari Askheim Liknes, lærer Førre skole
Bettina Synnevåg Elstad, lærer Førland skule
Kjersti Hafsdal, lærer Grinde skule
Birthe Marie Wennes, lærer Nedstrand b/u skule
Guro Foss Knutsen, lærer Straumen skule
Eva Rannem Rognsvaag, lærer Tysværvåg b/u skule
Karianne Sjovatsen, lærer Tysværvåg b/u skule

Sigmund Lier, Ordfører
Anders Ø Netland, Kultursjef
Geir Stakkestad, Idrettskonsulent
Nora Kook Rambøl, Rådgiver - Oppvekst og kultur
Bess Sætre, Rådgiver - Økonomi
Liv Jorunn Frønsdal, Leder politisk sekretariat
Ann-Kristin Berge Dahle, Folkehelse koordinator

Innlegg (gjester)

Andreas Aukland, Leder Tysvær ungdomsråd
Marit Nygård Roth, Mobbeombud Rogaland Fylkeskommune

BIT Komite

Sigmund Lier, Ordfører
Eli Krokedal, Skolesjef
Johnny Liadal, Kulturkonsulent