Det har ikke lykkes for Tysvær kommune å få på plass tilstrekkelig legeressurs for å kunne drive Hegren legesenter videre, og kommunen må derfor avvikle driften.

Legelisten har til nå blitt betjent av vikarlege på Hegren legesenter. Fra 20. januar 2020 starter Charlotte Almås Sørhøy ved Aksdal legesenter. Hun er allmennlege i spesialisering. De som får henne som fastlege, får brev fra Helfo. Øvrige pasienter som har fastlege ved Hegren legesenter, vil også få brev fra Helfo om hvilken fastlege de skal få og når det trer i kraft.

 

Avvikling av Hegren legesenter