Er det for vanskelig og for ukjent landskap for lokale virksomheter å vinne kommunale anbud?

Det vil kommunen gjerne skape dialog om!

Tysvær kommune ønsker i den sammenheng å invitere til KICK-OFF møte og julelunsj, 12.desember. Tema er «Offentlig anskaffelser» med målsetting om bærekraftig vekst og innovasjon i lokalt næringsliv.

Framtiden krever at vi tenker og handler smartere og bedre ressursutnytting. Vi må være målrettet og tenke helhetlig for å redusere klimagassutslipp og ressursbruk i alle deler av samfunnet. Alle må ta hensyn til miljø og klima for å imøtekomme kommende generasjoners behov og muligheter.

Tysvær kommune bruker ca. årlig 300 millioner kroner i offentlige innkjøp. Hvilket handlingsrom gir anskaffelsesregelverket Tysvær kommune til å benytte lokalt næringsliv? Hvordan kan vi gjennom samhandling mellom kommune og lokalt næringsliv fremme økt verdiskaping og en ønsket bærekraftig samfunnsutvikling? Hvordan sikre en mer effektiv bruk av tjenester og ressurser for å redusere klimautslippene?

PÅMELDINGSFRIST 10. DESEMBER - BEGRENSET ANTALL PLASSER!!

Klikk her for påmelding.