Årets influensavaksine er nå tilgjengelig. Frem til 1. desember 2020 er årets vaksine forbeholdt helsepersonell med pasientkontakt og personer i risikogrupper.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  - diabetes type 1 og 2
  - kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

Ta kontakt med fastlege

Vi anbefaler alle i risikogruppene til å ta kontakt med sin fastlege for å avtale tidspunkt for årets influensavaksine. Ring alltid først! De som tilhører en av risikogruppene for alvorlig influensa betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlege. De som har frikort betaler ingenting.

 • Aksdal legesenter: Telefon: 52 75 50 10
 • Frakkagjerd legesenter: Telefon: 52 75 50 60
 • Nedstrand legekontor: Telefon 52 77 81 31
 • Tysvær legesenter: Telefon: 90  51 41 32 + innkalling via brev

For de som ikke har underliggende sykdommer, vil det bli en kommunal vaksinasjonsdag 28.11.20. Nærmere informasjon og påmelding vil bli annonsert to uker før. Vi anbefaler likevel at de som er i risikogruppen om å ta vaksinen hos sin fastlege.

Frem til 01.12.20 er årets influensavaksiner forbeholdt helsepersonell med pasientkontakt og personer som er i risikogruppene. Andre må henvende seg til fastlegene etter denne datoen.

I år vil enkelte grupper få tilbud om en egen vaksine som heter Fluad, denne øker immunresponsen og gir dermed bedre effekt hos eldre enn den tradisjonelle influensavaksinen. Vaksinen gis til beboere på institusjoner, samt til personer over 65 år i omsorgsboliger og de over 80 år med omfattende hjelpebehov. Denne vaksinen blir levert i slutten av november. De som er i disse gruppene, trenger ikke vaksineres nå, men vente til Fluad kommer i november.


vaccination3