Arbeid ved Førre skole stanset

I forbindelse med planlagt ombyggingsarbeid i et rom på Førre skole, er det oppdaget et tilfelle av asbestfiber i prøver tatt i rommet. Etter råd fra kommunelege og ekstern ekspertise på asbestsanering, er arbeidene derfor stanset. Av føre-var hensyn, blir aktuelt rom stengt av. 

Det er ikke holdepunkter for at det har representert eller representerer helsefare i det som er avdekket. Ventilasjonen i rommet er avstengt i samsvar med kommunens retningslinjer. Det aktuelle rommet har ikke vært i bruk til undervisning på flere år.

Skolen vil fortløpende informere foresatte og ansatte ved skolen om status. For at det arbeidet som nå skal gjøres er i hht gjeldende retningslinjer, er Arbeidsmedisinsk avdeling i Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet er kontaktet i denne saken.

 

Jorid Vea Isdahl
Kommunalsjef Oppvekst og kultur

 

foerre skole ny