Barnehagene i Tysvær vil åpne gradvis igjen fra mandag 20. april. På grunn av ulike forhold knyttet til fysiske omgivelser både inne og ute, samt forhold knyttet til barn og ansatte, vil det være ulikt hvordan barnehagene praktisk vil kunne starte opp igjen med de føringene som foreligger. 


For å ivareta krav om smittevern i tråd med veileder vil oppholdstid og åpningstid være redusert i barnehagen. Barnehagene vil vurdere fortløpende om disse kan økes.  

Alle foreldre vil bli direkte kontaktet av sin barnehage om åpning og praktiske forhold.

Barnehagene i Tysvær følger råd i smittevernsveileder fra nasjonale myndigheter. Hele veilederen kan leses her

- Dette innebærer styrket renhold og strenge hygienekrav. 
- De ansatte får opplæring i å gjennomføre smitteverntiltak i sin barnehage.
- I tillegg vil hver barnehage gi informasjon til foresatte om nye rutiner i deres barnehage.

Det er Tysvær kommune, som barnehageeier, som har ansvar for å sikre en forsvarlig drift i forhold til smittevern. Det kan oppstå situasjoner som gjør at vi av smittevernhensyn kan ha behov for å endre rutinene våre på kort varsel. Et eksempel er at om en tilsatt i en avgrenset barnegruppe blir syk, kan foresatte bli bedt om å hente barna sine.

Når kan barn, foresatte og ansatte komme i barnehagen?

 • Når de ikke har symptomer på sykdom
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer (se under).
  - Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
  - Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.
  - Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

 • Barn og ansatte med luftveissymptomer: 
  - Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:
  - Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
  - Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:
  - Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Om sykdom oppstår i barnehagen

 • Barnehagen vil da kontakte foresatte, og de bes hente barnet så fort som mulig. Frem til barnet er hentet, må barnet vente på eget rom eller ute sammen med en ansatt. 
 • Barn med kroniske sykdommer
  - Barn med kroniske sykdommer kan, som hovedregel, møte i barnehagen. Les mer om dette i Udir sin veileder. 

Oppmøte og henting i barnehagen

Barnehagen vil komme med føringer for oppmøte og henting i barnehagen. Det skal unngås trengsel i garderoben. Aller helst bør dette skje utendørs og det bør tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen. Dette vil være uvant den første tiden og det må gjøres individuelle vurderinger. Vær i dialog med barnehagen og overhold de føringene barnehagen gir. Barn kan ikke ha med leker hjemmefra, unntaket er kosedyr som barn trenger for å sove.

Foreldrebetaling 

Foreldrebetaling løper som normalt fra den dagen barnehagen åpner. De som har hatt et tilbud i perioden 14-19 april betaler for denne perioden. Oppsigelse av plass gjøres etter ordinære vedtekter, med 2 måneders oppsigelsestid som gjelder fra 15. eller 30. hver måned.

Oppstart i barnehagen for nye barn 

Tysvær kommune vil ikke anbefale at nye barn starter i barnehagen i denne perioden. Nye barn trenger tid til tilvenning, og skal ha foresatte med seg i barnehagen den første tiden. Dette vil kunne utfordre smittevernet. Det er også en utfordring å ha nok bemanning til å gi de nye barna en god barnehagestart. Foresatte som har fått tilbud om plass til sitt barn i vår, blir kontaktet av styrer for god dialog om oppstart.

Barnehagene vil gjøre sitt ytterste for å gjøre tiden i barnehagen full av gode opplevelser. Barna skal få utforske, leke, lære og glede seg til å komme i barnehagen for å møte gode venner og ansatte igjen. Barnehagen blir litt annerledes enn vi er vant til, fordi vi fremdeles må passe oss for smitte av koronaviruset. Vi ber om at foresatte forbereder barnet på dette, slik at det blir mest mulig forutsigbart og trygt for barnet. Velkommen tilbake, vi gleder oss til å se alle igjen!

Informasjonsfilm for barn

Se gjerne filmen fra Utdanningsdirektoratet sammen med barnet, som utgangspunkt for samtale om oppstart: 

Nå åpner barnehagene igjen from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Informasjonsfilm for voksne

Nå er det forsvarlig å sende barna i barnehagen from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.