Helsestasjonen er nå godt i gang med mer normal drift og økt tilbud av småbarnskonsultasjoner for dere med barn i aldersgruppen 0-5 år.

Vi følger Helsedirektoratets veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter.

På grunn av smitteverntiltak og fordi vi som helsepersonell bidrar til å avhjelpe kommunen i koronaarbeidet, medfører det at 2 år og 4 års konsultasjonene per dags dato blir utsatt til høsten/vinteren 2020, mulig noe lenger. Dersom du av ulike årsaker har spørsmål, uroer deg for barnet ditt eller ønsker konsultasjon til barnet, tar du kontakt og vi setter opp time til deg og ditt barn.

Du finner kontaktinformasjon til oss her

Vi har planlagt driften på helsestasjonen slik at dere slipper å vente mange på venterommet.

Viktige forholdsregler når dere skal på helsestasjonen:

  • Ingen som er syke uansett årsak skal komme
  • Ingen i karantene på grunn av covid-19 skal komme 
  • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen 
  • Dersom mulig, skal kun én voksen følge barnet 
  • Ta med egen leke. Alle våre leker er fjernet på grunn av smittevern. 
  • Foresatte vasker/desinfiserer hender når de kommer og når de går

 

 søsken