Prosjekt "Utfordrende atferd i barnehagen" - et pilotprosjekt i samarbeid med Pål Roland

Aksdal barnehage startet i august 2012 opp et prosjekt sammen med Sagatun barnehage i Haugesund og Grinde skole i Tysvær. Dette er et pilotprosjekt innenfor Haugalandsløftet med fokus på tidlig innsats. Vi er så heldige å ha kompetanseheving av personalet i samarbeid med 1. amanuensis ved universitetet i Stavanger, Pål Roland.

Prosjektet går i korthet ut på å øke personalets kompetanse på hvordan en skal takle utfordrende atferd i barnehagen på en god og konstruktiv måte. Forskning viser at den beste måten å møte barn på er at voksne omsorgspersoner bygger gode relasjoner til dem. Pål Roland har stort fokus på viktigheten av at de voksne er både varme og grensesettende overfor barna. I prosjektet har vi fokus på at barna skal møte de samme grensene hos alle de voksne, og at barn som er utfordrende i atferden sin skal møte voksne som bryr seg om dem og roser dem for alle de positive tingene de gjør. De mest utfordrende barna har flere voksne rundt seg som har et spesielt ansvar for å bygge gode relasjoner til dem. Da er det også lettere for barna å godta grenser fra de samme voksne. Dette er et spennende prosjekt som vi allerede ser gode resultater av.

Være sammen

Pål Roland har sammen med Ingunn Størksen og Eyvind Skeie utviklet et materiell til bruk i barnehagen. Dette materiellet retter seg mot både barn og voksne. Det har en teoridel som forteller om tanken bak den varme grensettende voksenrollen og viktigheten av den, og den har bøker og sanger som retter seg mot barna. Materiellet er enkelt og forståelig for barna og er et godt utgangspunkt for refleksjon og læring. Dette er et materiell som etter hvert vil bli tatt i bruk i alle barnehagene i Tysvær kommune.

Det finnes også et opplegg som retter seg mot foreldrene. På denne måten kan barnet møte voksne hjemme og i barnehagen som møter dem med varme og som er klare på grensesettingen overfor dem.

Gå til nettsiden Være sammen

BRAVO

Aksdal barnehage er en bravobarnehage, dvs at vi arbeider med et opplegg for de minste barna, kalt Bravo. Barna på dette alderstrinnet er spesielt mottagelige for språkstimulering og læring. Vi har et Bravo - opplegg som består av ordkort og bilder. Disse blir presentert for barna daglig i perioder, og etter hvert kjenner barna ordbildene igjen. En mener at dette har positiv innvirkning på barnas språkferdigehet og på sikt leseferdighet. I Bravo - opplegget inngår også en del aktiviteter og sansestimulering.

Kunstprosjektet

Aksdal barnehage driver årlig et kunstprosjekt som munner ut i en kunstutstilling på Tysværtunet hver vår. Barna lager ulike kunstverk gjennom året som vi selger på kunstutstillingen. Vi selger også middag og hjemmebakte kaker og boller på utstillingen og samler årlig inn mellom 10 000 og 12 000 kr. Vi gir pengene til SOS barnebyer og har fått 2 fadderbarn, 1 på hver base. Fadderbarna våre, 2 gutter, kommer fra Mozambique. Vi synes det er viktig at barna lærer at ikke alle har det like godt som dem selv og at de ved å lage fine kunstverk som vi selger på utstillingen, kan være med å hjelpe disse barna.