Aksdal barnehage er en løvebarnehage

Aksdal barnehage ble våren 2013 den første løvebarnehagen på Haugalandet. Dette innebærer at vi har gått gjennom et opplegg som heter "Være sammen" utviklingsarbeid og har utdannet 7 av pedagogene til "Være sammen - veiledere". Samtidig har resten av personalet også gått gjennom et undervisningsopplegg med 1. amanuensis ved universitetet i Stavanger, Pål Roland som mentor.

Dette er et opplegg som skal hjelpe barna i deres sosiale utvikling, slik at de blir mer opptatt av å sette seg inn i andre barns og voksnes situasjon og bli mer bevisst på sine og andres følelser og reaksjoner. Vi ser at dette er i tråd med pilotprosjektet vårt "Utfordrende atferd i barnehagen". Barna kvitterer på at de vil leve etter Løveloven, når vi har gjennomgått "Være sammen - opplegget" Dette opplegget vil også kunne virke forbyggende mot mobbing.

En blir offisielt en løvebarnehage når en har hatt løvefest med signering og avduking av Løveskjoldet som beviser at vi er en løvebarnehage. 

Barna får:

  • Større evne til å møte motgang og frustrasjoner
  • Lettere for å opprette sosiale forbindelser
  • Bedre evne til å leve i fellesskap med andre
  • Lettere for å kontrollere sterke følelser og utslag av sterke følelser

 veiledere


Aksdal barnehage er en sonebarnehage

Vi har 2 soner, en småbarnssone, Liten base og en storbarnssone som vi kaller den Store basen. Barnehagen er bygget over kunnskapsløftets lest. Barn skal stimuleres til å være utforskende og aktive i egne liv. 30.11.2009 flyttet vi inn i ny flott barnehage som er tilpasset og bygd for små barn. Her er det tilrettelagt for utforskning og undring. Åpne rom, store flater, bruk av lys og glass som gir god oversikt. God høyde under taket gir luft og god akustikk. Interiøret er  nytt og  funksjonelt, og møblene er flyttbare.

Rommet fungerer som den tredje pedagog

Det betyr at rommet skal være tilrettelagt på en slik måte at barnet skjønner hva som skal foregå i nettopp dette rommet. Barna gis mulighet til å endre og skape rommene selv sammen med de voksne. Barna får oppleve varierte og gode plasser å leke på. Mange kroker og rom i rommet.

Barna fordeler seg over et større areal, noe som fører til mindre konflikter. Verkstedet med forskjellig formingsmateriell gir barna mange ulike erfaringer i lek og kreativitet. Vi har også egne rom for rolige aktiviteter som lesing og språktrening. Et rom er fleksibelt og kan gjøres om etter interesser og det som til enhver tid opptar barna. Her har vi hatt drama/musikk - rom, klosserom, butikk osv.

Vi har en koie i Hundremetersskogen som er et mål for mange kjekke turer. I og rundt grillhytta kan vi drive med matlaging, fysisk aktivitet og andre spennende friluftsaktiviteter.

Gymsalen på Tysværtunet benyttes av begge baser hver onsdag hele barnehageåret. I tillegg får vi benytte gymsalen i Aksdal kirke.

Store barnegrupper krever oversikt. Vi samarbeider, organiserer dagen og deler barna i mindre grupper. På den store basen har vi 4 grupper:

  • Humlene - førskolebarna
  • Heffalomp - barn født 2013
  • Kenguane og Nasse Nøff - barn født 2014

På Liten base er barna delt i 2 grupper:

  • Tigergutt - barn født 2015
  • Tussi - barn født 2016

Da vi er svært opptatt av relasjoner og relasjonsbygging har vi tidvis "vennedag". Da blir barna delt inn i grupper på tvers av alder og driver med kjekke aktiviteter sammen. Her lærer de minste av de største, og de eldste lærer seg å ta hensyn til de minste, hjelpe dem og vise omsorg overfor dem.

Vigilo

I barnehagen hos oss bruker vi Vigilo. Dette er et kommunikasjonssystem hvor vi kan kommunisere med foreldrene på nettet, sende beskjeder, bilder fra dagens aktiviteter og informere om kommende begivenheter. Her ligger også alle viktige opplysninger om barnet tilgjengelig for personalet, slik at barnehagedagen blir tryggere for barnet. Det er ikke meningen at dette skal erstatte den menneskelige kontakten, men vi ser det som et viktig supplement.