Aksdal barnehage som er den eldste barnehagen i Tysvær kommune, startet som ”parktantehage” eller barneparkering som er et mer kjent begrep i 1973. Det var Randi Aursland som startet barnehagen, da hun sammen med de andre medlemmene i Grinde og Årek husmorlag så at det var et behov for en plass hvor barna kunne møtes for å leke sammen.

De fikk leie lokaler i det gamle rådhuset i Aksdal. Barnevernsnemnda og Helserådet godkjente lokalene og bevilget kr. 2.500,- til parktantehagen. Ellers drev husmorlaget med loddsalg og mannekengoppvisinger for å samle inn penger til opp – pussing, leker, lekeapparat ute og gjerde rundt barnehagen. Alt ble gjort på dugnad. 

Parktantehagen skulle være åpen mandag, onsdag og fredag, og det skulle være 2 parktanter som tok seg av barna. Prisen var kr. 5 pr. dag for de som gikk fast i parktantehagen ( 15 – 18 barn) og kr. 8,- pr dag for de som bare benyttet seg av enkelte dager.

Senere ble barnehagen til korttids – barnehage, før den i 1987 ble totalrenovert og gjort om til en 2 avdelings – heldagsbarnehage. Da fikk Tysvær sin første småbarns – avdeling, og det var stor stas da barnehagen åpnet. 

30 - års jubileeum

Alvanuten barnehage åpnet høsten 1989 og het den gangen Tysvær kommunale bedriftsbarnehage. Barnehagen hadde en avdeling og tilbød barnehageplass til kommunalt ansatte som hadde en nøkkelstilling i kommunen. Barnehagen ble påbygd med en ekstra avdeling i 1994, og gikk over til vanlig kommunal drift. Det var ikke lenger et krav at de som benyttet barnehagen skulle være kommunalt ansatt. Barnehagen fikk navnet Alvanuten barnehage.

Høsten 2006 ble Aksdal og Alvanuten barnehager slått sammen til en 4 - avdelings barnehage med 2 småbarnsavdelinger i gamle Alvanuten og 2 storbarnsavdelinger i gamle Aksdal barnehage. Barnehagen fikk navnet Aksdal barnehage.

Høsten 2007 gikk barnehagen over til basedrift med en småbarnsbase og en storbarnsbase. 

Nye Aksdal barnehage

I november 2009 flyttet barn og voksne inn i nytt, arkitekttegnet bygg i 100-m-skogen tvers over vegen fra den gamle barnehagen. Vi holder til i lyse, tidsriktige lokaler hvor grupperommene er lagt til rette for fleksibilitet og funksjonalitet. Her trives vi godt, og tar vi en tur videre inn i skogen, kommer vi til koia vår, et populært turmål som innbyr til friluftsaktiviteter og matlaging. 

aksdal barnehage 600px