Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Trafikk, reiser og samferdsel

trafikk

Under temaet TRAFIKK, REISER OG SAMFERDSEL finn du beskriving av oppgåver som kommunen utfører og tenester vi tilbyr til våre innbyggjarar.

Spurnader du vil finne svar på er til dømes:

       • Kven kan søkja om å motta ei teneste?
       • Korleis og kva må du søkja om løyve til??
       • Korleis kan du klage på ei avgjerd?
 Me voner sidene kan gjere det enklare for deg å finna fram i dei offentlege tilboda.
 
{article Trafikksikringsplan Tysvær kommune}{title} {text} {/article}