Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

NAV Tysvær


NAV Tysvær holder til på Rådhuset i Tysvær Kommune

For generell informasjon om NAV og alle våre tjenester - logg inn på www.nav.no
NAV.no har åpent 24 timer i døgnet!

Hvordan kommer jeg i kontakt med Sosialtjenesten i NAV?

* Logg inn på Ditt NAV for å få tilgang til våre selvbetjeningsløsninger.

* Ring oss på 55 55 33 33

* Publikumsmottaket til NAV er åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra klokken 10.00-14.00. Her kan du hente søknadsskjema, bestille timeavtale, benytte våre publikumspc-er og få levert inn søknad om sosiale tjenester.
Søknad kan også leveres i vår postkasse ved inngangen til Rådhuset.

Hvilke Sosiale tjenester kan jeg søke om?

Sosialtjenesten i NAV har ansvar for å tilby følgende tjenester til innbyggerne i Tysvær kommune:

  1. Opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.
  2. Økonomisk stønad til den som ikke har andre muligheter for å øke egen inntekt eller redusere egne utgifter. Stønaden er behovsprøvd og skal dekke nødvendig livsopphold og nødvendige boutgifter. 
  3. Kvalifiseringsprogram med kvalifiseringsstønad  til den som har nedsatt arbeidsevne og ikke har rett på annen inntekt og annen arbeidsrettet bistand fra NAV
  4. Individuell plan til den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra ulike tjenesteytere
  5. Midlertidig botilbud til den som ikke kan klare å finne det på egenhånd.

pdf icon  SØKNADSSKJEMA finn du her

NB!  Det er fullt mulig å levere inn håndskrevet søknad, men husk søknadsskjema er et godt hjelpemiddel for å sikre at vi får den informasjonen vi trenger for å kunne registrere og behandle søknaden din korrekt.

For utfyllende informasjon om de sosiale tjenestene i NAV klikk her:
https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester

Spørsmål?  Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss