Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

omsorg

I menyen til høgre finn du pleie- og omsorgstenester som Tysvær kommune tilbyr. Dei fleste synes ”heime er best”. Derfor legg vi til rette at du skal kunne bu heime så lenge som mogleg, forutsett at det er forsvarleg.

Nokre tenester må du søkje om og desse blir vurdert av fagfolk relatert til ditt behov. Dei kan og gi råd og rettleiing.