Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

{tab=Miljø}

Miljøvernmyndighetene har laga nettstaden Miljøkommune.no, med oppskrifter og råd om korleis kommunane kan behandla plan- og miljøsaker. Miljøverndepartementet (MD) og fem miljøetatar samarbeidar om nettstaden.  

Klimaalliansen Haugalandet
Tysvær kommune har saman med Haugesund og Karmøy kommune eit interkommunalt miljøsamarbeid saman med Klimaalliansen (tidlegare Grønn Hverdag). Samarbeidet starta i 2002. Her kan du lese meir om Klimaalliansen Haugalandet.

Miljøfyrtårn
Tysvær kommune er ein Miljøfyrtårn-kommune. Miljøfyrtårn er ei miljøsertifiseringsordning som er berekna på små og mellomstore verksemder i offentleg og privat sektor. Verksemda må innfri generelle krav og spesielle bransjekrav som går på avfall, energi, transport, innkjøp, og arbeidsmiljø for å få Miljøfyrtårn-sertifikantet. Miljøsertifiseringa skal hjelpe verksemder å drive miljøvennleg og lønnsamt.

Du kan lese meir om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no

Grønt Flagg
Grønt flagg er ei internasjonal miljøsertifiseringsordning som rettar seg mot barnehagar og skular. Formålet med Grønt Flagg er å sikre berekraftig utvikling gjennom undervisning. Du kan lese meir om Grønt Flagg her

{tab=Energi}

pdf bw 16px  Energi- og klimaplan

pdf bw 16px  Energiutgreiing Tysvær kommune 2012

pdf bw 16px  Statusrapport Energi og klimaplan

{tab=Rapportar/brosjyrer}

pdf bw 16px  Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet (2010)

pdf bw 16px  Hagerømlingar" - framande skadelege artar som truar naturmangfaldet

{tab=Økonomi}

Bygdeutviklingsmidler (tilskot, rentestøtte og lån) kan gis til ombygging og nybygg til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer (reiseliv m.m.).

Etablerarstipend kan gis til forprosjekt for å finne ut om ein forretningsidè kan utviklast til etablering av ny verksemd.

Lån til kjøp av gardsbruk, tilleggsjord, gardshus m.m. kan gis gjennom Innovasjon Norge. Sjå internettsida til Innovasjon Norge:

Kontaktperson: Bjørn Bruaset
E-post:

{/tabs}

{tab=Aktuelt}

Tysvær kommune tilbyr nå Energiportalen gratis til sine boligeiere.

Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert.

Energiportalen er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, ønsker en lavere strømregning, eller om du ønsker å øke komforten - og samtidig bidra til et bedre miljø.

Gå inn på http://tysver.energiportalen.no

  1. Tast inn adressen og finn din bolig.
  2. Legg til informasjon om husstanden og se estimat.
  3. Prøv ulike tiltak og se besparelse.
  4. Finn lokale leverandører.\

 {/tabs}