Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Miljø

Miljøvernmyndighetene har laga nettstaden Miljøkommune.no, med oppskrifter og råd om korleis kommunane kan behandla plan- og miljøsaker. Miljøverndepartementet (MD) og fem miljøetatar samarbeidar om nettstaden.  

Klimaalliansen Haugalandet
Tysvær kommune har saman med Haugesund og Karmøy kommune eit interkommunalt miljøsamarbeid saman med Klimaalliansen (tidlegare Grønn Hverdag). Samarbeidet starta i 2002. Her kan du lese meir om Klimaalliansen Haugalandet.

Miljøfyrtårn
Tysvær kommune er ein Miljøfyrtårn-kommune. Miljøfyrtårn er ei miljøsertifiseringsordning som er berekna på små og mellomstore verksemder i offentleg og privat sektor. Verksemda må innfri generelle krav og spesielle bransjekrav som går på avfall, energi, transport, innkjøp, og arbeidsmiljø for å få Miljøfyrtårn-sertifikantet. Miljøsertifiseringa skal hjelpe verksemder å drive miljøvennleg og lønnsamt.

Du kan lese meir om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no

Grønt Flagg
Grønt flagg er ei internasjonal miljøsertifiseringsordning som rettar seg mot barnehagar og skular. Formålet med Grønt Flagg er å sikre berekraftig utvikling gjennom undervisning. Du kan lese meir om Grønt Flagg her

Aktuelt

Tysvær kommune tilbyr nå Energiportalen gratis til sine boligeiere.

Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert.

Energiportalen er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, ønsker en lavere strømregning, eller om du ønsker å øke komforten - og samtidig bidra til et bedre miljø.

Gå inn på http://tysver.energiportalen.no

  1. Tast inn adressen og finn din bolig.
  2. Legg til informasjon om husstanden og se estimat.
  3. Prøv ulike tiltak og se besparelse.
  4. Finn lokale leverandører.\