Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Friområde

Opprettet 20.09.11 Sist endret 18.05.13 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

kommuneEit område som er regulert til park, turveg, leirplass, leikeanlegg, idrett og sport. 

{article friomrade}{text}{/article}