Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Kultur, idrett og fritid

kultur

Under temaet KULTUR, IDRETT OG FRITID finn du beskriving av oppgåver som kommunen utfører og tenester vi tilbyr til våre innbyggjarar.

 

 

 

{article kultur, idrett og fritid}{text}{/article}

Kulturmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 18.08.16 Tema Tilskuddsordninger, Kultur, idrett og fritid

kommuneOffentleg tilskott til kulturarbeid. Det finst ulike ordningar for tilskott, organisert av kommunen, fylkeskommunen og departementet.