Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Her finn du ei oversikt over tenester og service som ytast av Tysvær kommune og andre offentlege etatar. Her vert det informert om kva tenesta omfattar, målgruppe, vilkår, lovgjevnad, søknadsprosedyrar og ytterligare informasjon om tenesta.

Tenestene er kategorisert i temaer, i tråd med informasjonsstrukturen for offentlege tenester (LOS). Under kvart tema finn du dei sentrale tenestene innanfor temaet, tilhøyrande tenester og link til dei som er ansvarleg for tenesta.

For å tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for de forkjellige emnene er de merket i henhold til følgende:

stat Statlig ansvar
fylke Fylkeskommunalt ansvar
kommune Kommunalt ansvar
generell info Generell informasjon
privat Private