Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Våg å vere kjip!

Skrevet av Geir Dybdahl. i kategorien Tysværvåg barne- og ungdomsskule

Nyttige lenker og gode tips til oss vaksne finn du her.

rus

Kommunen vår er ein AV-OG-TIL-kommune, dermed er vi ekstra opptekne av alkoholførebygging og haldningsskapande arbeid. Derfor vil vi no, saman med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL, setje søkjelyset på den nokre gonger kjipe jobben med å vere tenåringsforelder.

Forsking viser at i familiar der dei har klare reglar om alkohol, drikk tenåringen mindre og meir forsiktig. Eit godt råd er derfor å snakke med tenåringen om alkohol og ha klare reglar. Det handlar kort og godt om å vere både kjip og kjærleg i møte med barna våre.

Dersom du vil lese meir om temaet, få innspel til korleis du sjølv kan prate med tenåringen din om alkohol, eller rett og slett sjekke om du er ein kjip nok forelder sjølv, kan du gå inn på http://kjipeforeldre.no/.

Det er lettare sagt enn gjort, men saman står vi sterkare. Derfor har AV-OG-TIL laga ein nettressurs som kan brukast på foreldremøte: http://kjipeforeldre.no/ressurser/

Gjennom samarbeidet med AV-OG-TIL jobbar kommunen målretta med alkoholførebygging for å skape godt alkovett. Vil du vite meir om AV-OG-TIL? Gå inn på http://avogtil.no.

Lukke til på vegen mot å bli litt «kjipare»,

Vennleg helsing

Ann-Kristin Berge Dahle
AV-OG-TIL/folkehelsekoordinator

Morgonsamling 6. klasse

Skrevet av Geir Dybdahl. i kategorien Tysværvåg barne- og ungdomsskule

 

21

Måndag 15. mai inviterte elevane i 6. klasse foreldre og besteforeldre på frukost. Nesten 60 personar åt mat saman med elevane. Deretter fekk dei sjå filmen som klassen hadde laga der FKH sine visjonar stod i sentrum. Tysdag fekk heile barneskulen vere med på morgonsamling der 6. klasse fortalde om prosessen fram til ferdig film og dei fekk sjå filmen. Elevane er med i ein konkurranse om å vinna ein draumedag  saman med FKH. Snart blir alle filmane lagt ut og publikum kan stemma på den beste filmen. Me håpar det blir 6. klasse på Tysværvåg som vinn.

Se fleire bilder her.

Nokre viktige endringar i samband med eksamen

Skrevet av Geir Dybdahl. i kategorien Tysværvåg barne- og ungdomsskule

I år går elevane frå 5. klasse og opp 15 minutter i veka for mykje på skulen. Det gjer at me kan gi elevane fri under avvikling av eksamen. Noko som er naudsynt for å få kabalen til å gå opp med tanke på rom og lærarar.Dette er godkjend i SU/FAU. 

Elevane får fri etter denne planen:

Fredag 19. mai: Fri for elevane frå 5. til og med 7. klasse.

Tysdag 23. mai: Fri for elevane i 8. klasse.

Onsdag 24. mai: Fri for elevane i 9. klasse.

Torsdag 1. juni er fri for elevane i 5. klasse.

Torsdag 8. juni er det fri for elevane frå 6. klasse til og med 9. klasse.

I 10. klasse er det fri elevane som kom opp i norsk torsdag 18. mai og fredag 19. mai og for dei som kom opp i engelsk er det fri frå og med måndag 22. mai til og med 24. mai.

Ynskjer alle ei fin feiring 17. mai.

Venter i spaning på resultatet

Skrevet av Geir Dybdahl. i kategorien Tysværvåg barne- og ungdomsskule

Det var ein stor dag i 6. klasse når FKH kom på besøk. Saman med 13 andre 6. klassar på Haugalandet er Tysværvåg sin 6. klasse med i ein filmkonkurranse om å lage film til visjonen til FKH. Nå skal det stemmas fram ein vinnar. Me kjem attende til korleis dette skal gjeras. Supert at elevane sjølve har gjort heile jobben. Litt hjelp til redigering var einaste hjelpen dei fekk. Takk til Ola C. Bårdsen som satte av ein heil dag!

7

Demokratilæring på Utøya

Skrevet av Geir Dybdahl. i kategorien Tysværvåg barne- og ungdomsskule

Skulen er veldig stolt over at tre av våre flotte elevar i 9. klasse skal få delta på demokratilæring på Utøya. Silje, Johannes og Karl Kristian var dei heldige elevane som vart trekt ut. Marianne er læraren som skal reise med dei. Seminaret er fra tysdag 28. til torsdag 30. mars. Dette er eit initativ frå Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Raftostiftelsen (Rafto) Demokratilæring på Utøya. Tilbodet er til elever i 9. og 10. klasse frå heile Noreg, og er heilt gratis for skulane å vere med på. Her kan du sjå bilder og lese om korleis dei har det. Når dei kjem heim skal dei undervise dei andre i klassen.

Utøya har en lang tradisjon for demokratilæring for ungdom. Etter 22. juli 2011 er Utøya også blitt eit viktig symbol på at demokratiet må skapas og forsvaras kvar dag.

4