Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

OBS: Planleggingsdag 23.januar!

Skrevet av Jan Helge Øvernes. i kategorien Straumen skule

fridag

Det er blitt ei endring av skuleruta vår. Måndag 23. januar er planleggingsdag for tilsette og fridag for elevane. SFO er stengd denne dagen. 

Då blir 2. juni vanleg skuledag i staden for, også et avvik frå opprinnelig skulerute.

Nett- tilbud til alle foreldre.

Skrevet av Jan Helge Øvernes. i kategorien Straumen skule

bufetat

 Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstaden foreldrehverdag.no der foreldre kan finna faglig kvalitetssikra informasjon om korleis dei kan forstå barnet sitt betre. Målet er å gi forelda inspirasjon, tru på eiga omsorgsevne og bidra til å styrka samspelet i kvardagen. Nettstaden er utvikla i samarbeid med fagfolk. 

TL hausten-16

Skrevet av Jan Helge Øvernes. i kategorien Straumen skule

trivsel

Det har vore kjekt å vore TL denne hausten . Me var på leikekurs. Der lærte me ti forskjellige leikar.