Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Nett- tilbud til alle foreldre.

Skrevet av Jan Helge Øvernes. i kategorien Straumen skule

bufetat

 Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstaden foreldrehverdag.no der foreldre kan finna faglig kvalitetssikra informasjon om korleis dei kan forstå barnet sitt betre. Målet er å gi forelda inspirasjon, tru på eiga omsorgsevne og bidra til å styrka samspelet i kvardagen. Nettstaden er utvikla i samarbeid med fagfolk.