Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Morten Salvesen vert på ny vikarrektor!

Skrevet av Jan Helge Øvernes. i kategorien Straumen skule

kjem går

Etter at Ingolf  Helleland har sagt opp stillinga som rektor og byrjer  i ny jobb i Haugesund kommune  frå hausten av, er det Morten Salvesen som kjem inn som vikar i rektorstolen til  ny rektor er på plass. Stillinga vert lyst ut i august , og ein reknar med å ha ny rektor på plass i løpet av hausten. Morten har lang erfaring som inspektør ved Førre skule og har vikariert i rektorrolla både på Straumen og på Førland. Morten er kjend for personalet og for elevane, slik at dette bør gå godt. Noverande rektor  takkar for seg,  og ynskjer  skulen og  den nye rektoren  lukke til med arbeidet i haust !  

 

Nøklar funne.

Skrevet av Jan Helge Øvernes. i kategorien Straumen skule

 

DSC 1114Er det ein Opeleigar som saknar nøklane sine? Desse er innleverte på SFO 22.5 og ingen saknar dei. Kan det vera dine? Ta kontakt med skulen.

 

Science creations

Skrevet av Jan Helge Øvernes. i kategorien Straumen skule

18426791 10212698060277556 1876203565 o

Denne veka har 7.klasse vore med på eit samarbeidsprosjekt saman med Høgskulen Vestlandet, « Science creations».