Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

 

Barnehage og skule

{source}
<a href="https://tysver.ist-asp.com/tysverpub/login.htm" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/barnehageplass.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/barnehageplass2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/barnehageplass'" /></a>
{/source}

 
{source}
<a href="/https://skole.visma.com/tysver/" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/SFO.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/SFO2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/SFO'" /></a>
{/source} 
Plan, bygg og eigedom

{source}
<a href="https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=867&ouref=1146" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/gravetillatelse.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/gravetillatelse2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/gravetillatelse'" /></a>
{/source}

 
{source}
<a href="https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=2394&ouref=1146" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/avkjorsel.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/avkjorsel2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/avkjorsel'" /></a>
{/source}
Kultur og fritid

{source}
<a href="/https://notysvaer.speedadmin.dk/tilmelding#/" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/kulturskole.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/kulturskole2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/kulturskole'" /></a>
{/source}
 
{source}
<a href="/https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=3895&ouref=1146" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/investering.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/investering2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/investering'" /></a>
{/source}
{source}
<a href="https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=3460&ouref=1146" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/driftstilskott.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/driftstilskott2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/driftstilskott'" /></a>
{/source}

   
Natur og næring

{source}
<a href="https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=235&ouref=1146" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/salsloyve.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/salsloyve2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/salsloyve'" /></a>
{/source}
 
{source}
<a href="https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=247&ouref=1146" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/servering1.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/servering2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/servering1'" /></a>
{/source}
{source}
<a href="https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=208&ouref=1146" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/ambulerande.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/ambulerande2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/ambulerande'" /></a>
{/source}
  {source}
<a href="https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=233&ouref=1146" target="_blank"><img src="/images/bilder/e-skjema/innlevering.png" onmouseover="this.src='/images/bilder/e-skjema/innlevering2'" onmouseout="this.src='/images/bilder/e-skjema/innlevering'" /></a>
{/source}