Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplanar

Her finn du ei oversikt over nyare reguleringsplanar i Tysvær kommune. For eldre reguleringsplaner kan du kontakta Servicetorget på 52 75 70 00 eller sende ein førespurnad til post@tysver.kommune.no

 
Plannamn  Status Godkjent dato
     
Offentleg formål:    
Rundkjøring E39/E134 og kollektivanlegg Aksdal  Godkjent 27.10.2015
E134 gjennom Aksdal  Godkjent 20.01.2015
Tysvær kyrkjegard  Godkjent 17.06.2014
To-planskryss Eikeskog  Godkjent 18.02.2014
     
Næring/industri:    
Coop Frakkagjerd  Godkjent 17.06.2014
Haugaland næringspark  Godkjent 14.05.2013
Grindafjord feriesenter  Godkjent 26.02.2013
     
Private bustadfelt:    
Førreparken  Godkjent 08.09.2015
Mjåsund Nord  Godkjent 08.09.2015
Aksdalsvegen 154-160  Godkjent 16.06.2015
Hervik gbnr. 41/11  Godkjent 17.12.2013
Grinde  Godkjent 18.06.2013
Padlane Aust  Godkjent 14.05.2013
Utsikten - Alvanutlia  Godkjent 19.03.2013
Førreåsen  Godkjent 18.12.2012
     
Kombinert formål    
Tveit reiselivsanlegg  Godkjent 17.06.2014
Skrabbavikjå reiselivsanlegg  Godkjent 18.02.2014