Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Om ordføraren

Sigmund Lier (AP) er ordførar i Tysvær kommune.
Han vart valt til ordførar 29. oktober 2015.

Kommunen blir styrt av lokalpolitikarar med
kommunestyret som øvste mynde.

Kommunestyret blir valt av innbyggjarane i
kommunen for fire år om gongen. Innbyggjarane i
kommunen går til valurna og avgir si stemme i
kommunestyrevalet. Det nyvalde kommunestyret
vel så formannskap, ordførar, varaordførar,
hovudutval og andre styre, utval og råd for same
fireårsperiode.

Kommunestyret legg rammene og trekkjer opp
retningslinene for kommunen si verksemd og
avgjer kva ansvarsområde og kva fullmakter
formannskapet og dei faste utvala skal ha.

Administrasjonen skal gjennomføre planar og
vedtak som vert gjort politisk. 
DSC 9643 Edit web