Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Rådmannsgruppa

     
Navn Tittel
Arvid S. Vallestad   Rådmann
Kristin Helle   Personal- og organisasjonsssjef
Bjørn Bruaset   Teknisk sjef
Ingvar Frøyland   Kultursjef
Eli K. Krokedal   Skulesjef 
Anne Lise Myrvoll   Barnehagesjef
Annbjørg Lunde   Omsorgssjef
Jorid Vea Isdahl   Helse- og forebyggingssjef
Tor Leif Helgesen   Økonomisjef
Linda Christine Olsen   Plansjef