Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Organisasjon

Arvid S. Vallestad er rådmann i Tysvær kommune. Han er kommunen sin øvste administrative leiar.

Frå 2004 har Tysvær kommune hatt ein leiarstruktur med eit rådmannsnivå og eit tenesteytande nivå.

For den samla styringa av kommunen sin administrasjon er det etablert eit leiarforum kalla rådmannsgruppa, som i tillegg til rådmannen, er samansett slik:

Tor Leif Helgesen, økonomisjef
leiar av Økonomikontoret
Tlf. 52 75 71 02

Eli Krokedal, skulesjef  
leiar av Resultatområdet skule
Tlf. 52 75 80 12

Anne Lise Myrvoll, barnehagesjef
leiar av Resultatområdet barnehage
Tlf. 52 75 80 03

Annbjørg Lunde, omsorgssjef
leiar av Resultatområdet aktivitet og omsorg
Tlf. 52 75 86 68

Jorid Vea Isdahl, fagsjef og
leiar av Resultatområdet helse og førebygging
Tlf. 52 75 86 31

Bjørn Bruaset, teknisk sjef 
leiar for Resultatområdet teknisk
Tlf. 52 75 72 04

Ingvar Frøyland, kultursjef 
leiar av Resultatområdet kultur
Tlf. 52 75 75 54

Kristin Helle, Personal- og organisasjonssjef
leiar av stabsfunksjonane Personal, Fellessekretariat, Servicetorg og IT
Tlf. 52 75 70 56

Linda Christine Olsen, Plansjef
Tlf. 52 75 72 41