Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Telefonliste

Sentralbord: 52 75 70 00Besøksadresse: Rådhusvegen 9, 5570 Aksdal
Postadresse: Postboks 94, 5575 Aksdal

Telefonliste
Administrasjon
 
 Tysvær rådhus, Aksdal
52 75 70 00
 Servicetorg
52 75 70 03
 Turistinformasjon
52 75 70 07
 Ordførar
971 98 320
 
 
Tysvær Folkebibliotek
52 75 75 40
Vakttelefonar
 
 Brann
907 83 966
 Vatn og kloakk
950 92 219
 Brøyting
950 92 777
 Miljøpatruljen
477 16 454
 Legevakt
52 80 40 00 eller
116 117
 Brannsjef
91 59 18 94
 
 
Resultatområdet barnehage
 
 Aksdal barnehage
52 75 78 00
 Fjellhaug Friluftsbarnehage
52 75 78 20 
 Frakkagjerd barnehage
52 75 78 30
 Førland barnehage
52 75 78 60
 Førresdalen barnehage
52 75 79 10
 Førresfjorden barnehage
52 75 78 40
 Nedstrand barnehage
52 75 78 90
 Skjoldastraumen barnehage
52 75 79 20
 Tysværvåg barnehage
52 75 78 70
 
 
Resultatområda Aktivitet og omsorg og Helse og førebygging  
Grendasenter   
 Tysværvåg 996 92 701
 Skjoldastraumen 52 75 89 30
 Nedstrand
52 77 84 40
Heimetenester
 
 Førresfjorden distrikt
52 75 87 00
 Tysværvåg distrikt
52 75 87 00
 Nedstrand Skjoldstraumen distrikt
52 75 87 50
Sjukeheimar
 
 Aksdaltunet
52 75 86 50
 Nedstrandtunet 52 75 87 50
 Tysværtunet 52 75 87 00
Arbeidstiltak  
 Tysvær Vepro 52 75 88 60
Butiltak  
 Fysioterapi og ergoterapi 52 75 89 07
 Alvanuten personalbase 52 75 88 20
 Asparhaug personalbase 52 75 88 31
 Fjellhaug personalbase 52 75 88 40
 Førresdalen Personalbase 52 75 87 80
 Hamrane avlastning og bustader 52 75 86 40
Stølsberg butiltak 52 75 88 50
Legesenter/legekontor  
 Legevakt 116 117
 Øyeblikkelig hjelp 113
Helsestasjonar  
 Aksdal helsestasjon 52 75 89 14
 Nedstrand helsestasjon 52 77 84 44
 Skjoldastraumen helsestasjon 52 75 89 33
 Tysværvåg helsestasjon 52 75 89 41
 Jordmor 52 75 89 18
Resultatområdet kultur  
 Avanti fritidsklubb, Frakkagjerd 52 77 00 17
 Tysværtunet kulturhus 52 75 75 00
 Badeanlegg 52 75 75 10
 Bibliotek 52 75 75 40
 Billettkontor Tysværtunet 52 75 75 00
 Kvelds/helgevakt 52 75 75 11
 Kulturskolen 52 75 75 60
 Telefaks: 52 75 75 01
Resultatområdet skule  
 Frakkagjerd barneskole 52 75 81 70
 SFO 52 75 81 75
 Frakkagjerd ungdomsskole 52 75 81 40
 Førland skule 52 75 82 60
 Førre skole 52 75 81 00
 Grinde skule 52 75 86 20
 Nedstrand barne- og ungdomsskule 52 75 84 00
 Straumen skule 52 75 83 60
 Tysværvåg barne- og ungdomsskule 52 75 83 00
 Tysvær læringsarena 52 75 81 45
 Tysvær Opplæringssenter 52 75 80 63
 Sætre Gard 52 77 41 79
Resultatområdet teknisk  
 Brann/bråtebrenning 907 83 966
 Byggjeleiar/Driftsleiar 404 19 115