Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Krisehåndtering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 13.02.14 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

kommuneHandtering av krisar og katastrofar, og dessutan beredskapsplaner for krisehandtering.

Stat, fylkeskommuner, kommuner, helseforetak, Mattilsynet og vannverk er pålagt å ha beredskapsplaner.

{article krisehandtering}{text}{/article}