Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Grafisk profil

Profilmanualen inneheld spesifikasjonar og retningslinjer som skal nyttast på alt materiell som vert utvikla for Tysvær kommune.

Vi ønskjer at retningslinjene blir ivaretekne slik at all kommunikasjon frå Tysvær kommune har eit heilskapleg uttrykk. Dette er med på å byggje og forsterke kommunens identitet.

Kommunens verdiar er aktivitet og trivsel.
Stikkorda skal gjenspeglast i det grafiske uttrykket.

Fargeval, bilete og ordlyd skal og støtte opp under desse verdiane.


Har du spørsmål om bruk av profilen ta gjerne kontakt med Servicetorget:
E-post: servicetorg@tysver.kommune.no
Telefon: 52 75 70 00

Servicetorget
Tysvær kommune
Postboks 94
5570 AKSDAL

Opningstider:
Måndag - fredag 08.00 - 15.30


PDF icon  GRAFISK PROFIL KAN LASTAST NED HER


Kommunevåpen
Det finns og regler og retningslinjer for bruk av kommunevåpen. Dette kan du lese meir om i denne rettleiaren.