Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Fonnakart 
Tysvær kommune har integrert GisLine WebPlan i kartportalen Fonnakart. Dette betyr at kommuneplan og alle eksisterande reguleringsplanar er tilgjengeleg på nett.

Via Fonnakart kan du søkje opp aktuell plan via plan-namn, eigedom eller adresse.

Treng du kart som skal nyttast som grunnlag for søknad til Tysvær kommune, kan du kontakta Servicetorget på telefon 52 75 70 00.

Temakart Rogaland
Kartportal frå  Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens kartverk-Rogaland og ei rekkje andre partar i samarbeidet "Norge digitalt-Rogaland".

Se eiendom
Se eiendom er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen.