Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Ny SFO informasjon !

Tysvær kommune gir elevar i 1. til og med 4. klasse eit tilbod om skulefritidsordning i samsvar med opplæringslova. Skulefritidsordninga skal gi barn som har trong for det, ein trygg stad å vera før og etter ordinær skuletid. Påmeldingsfrist er 15. april.

images

Nasjonal kampanje mot hovudlus!

Førstkommande helg 10-12 mars er det nasjonal kampanje mot lus. Me ber alle føresette sjekka sine born. Dette er den beste måten me kan kjempe i mot spredning av lus. Om du oppdagar hovudlus på dine born er det viktig å seie i frå til skulen og dei som barna har vore i kontakt med.

For meir informasjon, og korleis ein sjekkar håret for lus  kan du sjå her :

LusfrinorgeFarvel lus og Aksjon mot hovudlus

 

Flott morgonsamling av 1.trinn

Redigert 001 Small
Onsdag hadde 1.trinn ei flott morgonsamling kor dei viste at dei har lært å telje til 10 på engelsk.
Det blei dramatisert på fleire vis, både ved teljing av poteter, hoppande apekattar på tjukkassen og antal som blei igjen etter kvar som apekattane falt av . "Mor" måtte ringje doktoren, og han sa  at dei ikkje hadde lov å hoppa for då blei dei skada.  Alt føregjekk  på engelsk!
Sjå fleire bilete neste side.

VINTERLES

Idag hadde 4.trinn ein flott morgonsamling kor dei oppfordra til lesing.
Dei hadde om Roald Dahl, og vi fikk høyre små forteljingar frå hans bøker, og litt fakta om forfattarens liv.
Vinterles er Tysvær folkebibliotek sin leseaksjon, der det gjeld om å lesa mest mogleg i perioden 6.02-19.03. Det er 1.-7.trinn som er med.

003 Small

 009 Small