Logg inn

Logg inn

Andre lag

Namn på lag:    Kontaktperson:
 Aksdal Pensjonistforening  Osvald Frønsdal, Alvanutlia 78, 5570 Aksdal, tlf 91126912
 Førre Pensjonistforening  Bjørg Førre, Høyeveien 83, 5563 Førresfjorden, tlf 52778005
 Førre Sanitetsforening  Anna Våge, Vestli 33, 5563 Førresfjorden
Grinde/Årek Kvinne og familielag Randi Aursland, 5570 Aksdal
Leirong Kystlag Trond N. Martinsen, Liarvågveien 1165, 5560 Nedstrand
Mental Helse Tysvær Nilse-Elisabeth Brandal, Nuntunveien 17, 5563 Førresfjorden, tlf 40042062, nilse@turbomail.no
Mitokondrieforeningen Rossi Nilsen, Pb 116, 5570 Aksdal tlf 47503899, rossnils@online.no
Nedstrand Amcarklubb Oddvar Østebø, Stuvikleite 60 5560 Nedstrand
Nedstrand Bygdekvinnelag Ranveig Ottøy Olsen, Liarvågvegen 1026, 5560 Nedstrand
Nedstrand Hagelag Jorun Fredriksen, Stranda 70, 5560 Nedstrand
Nedstrand Helselag Inger Johanne Djursvoll, Muslandsvåg 15 5560 Nedstrand
Nedstrand Pensjonistlag Marie Amdal, Ringjavegen 353, 5560 Nedstrand
No Way MC-klubb Kurt Vaage, Stakkestadvegen 67, 5563 Førresfjorden
Romanifolkets Forening Jone Pedersen, Høievegen 425 5563 Førresfjorden mob: 957 05 947
post@romani.no
Seniornett Aksdal Astri Weire Risanger, Alvanutlia 53, 5570 Aksdal seniornettaksdal@gmail.com
Skjoldastraumen Bygdalag Svein Dalva, Østenstadvegen 15, 5567 Skjoldastraumen
Skjoldastraumen Pensjonistlag Leif Tangen, Nedstrandsvegen 343, 5567 Skjoldastraumen
Skjoldastraumen Sanitetsforening Solveig Selvåg, Skjoldastraumsveien 900, 5567 Skjoldastraumen
Sluselaget Monika Lindanger, Bådsvikveien 28, 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Bondelag Svein Helge Høyvik, Falkeidvegen 434, 5565 Tysværvåg
Tysvær Bonde og Småbrukarlag Stig A. Helgesen, Nesvegen 106 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Bygdekvinnelag Lene Odland Milje lene-m@tveit.no, Kalvatreet 4, 5565 Tysværvåg, tlf 41515677
Tysvær Hagelag Trond Høy, Dalanesveien 110, 5563 Førresfjorden
Tysvær Havfiskeklubb Ole-Jacob Kristiansen, Bjørnsvikleitet 14, 5565 Tysværvåg
Tysvær Historielag Vidar Aarhus, Gismarvik, 5570 Aksdal
Tysvær Husflidslag Dagny Fønnebø Ringhagen, Skrevegen 199, 5541 Kolnes, tlf 92801422, dagnyfr@hotmail.com
Tysvær Jæger og Fiskerforening Rune Færaas, Pb 224, 5575 Aksdal, tlf 40101550
Tysvær Kunstlag Marit Fjetland, Postb. 188, 5575 Aksdal
Tysvær lag av LHL Tove Høgemark, Tjordal 2 D, 5570 Aksdal
Tysvær lokallag N.F.U Synnøve Bårdsen Lindanger, Straumsvegen 80, 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Meninghetsforening Kristine Aurdal, Tysværvågvegen 493 5565 Tysværvåg
Tysvær Mållag Knut Ottar Kringeland, Grindafjordvegen 188 5570 Aksdal
Tysvær Pensjonistlag Signe Lønning, Heskjadalen 811, 5570 Aksdal, tlf 52777180
Tysvær R.K. Hjelpekorps Bjørn Breiteig, Nesvegen 488 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Revmatikerforening Randi Sjursen, Vestli 28, 5563 Førresfjorden
Tysvær Vevstovelag Kari Vågen, Hundsnesvegen 1125, 5566 Hervik
Veienkirka Arne A. Kallevik, Buhaugvegen 26, 5570 Aksdal, Tlf: 990 09 215

Barnelag/Søndagsskular

Namn på lag:

Kontaktperson:

Aksdal Søndagsskule

Aksdal kyrkje v/ Greta S Elverhaug, Pb 30, 5575 Aksdal, tlf 52757700

Barnegruppa Betania

Ingrid Løland, Liarvågvegen 565, 5560 Nedstrand, tlf 90799264

Barnekoret Gledesprederen

Marit Sofie Teistedal Vikre, Svartmyrvn 15, 5565 Tysværvåg, tlf 48135457

Barnekoret Sakkeus

Jorunn Sande Baustad, Nessavegen 241, 5560 Nedstrand, tlf 91538395

Eikje Søndagsskule

Hanne E Susort, Susortvegen 433 5565 Tysværvåg

"Etter skoletid" 

Marta Fjeldheim, Stølsberg 32, 5570 Aksdal, tlf 959 30 410, marta_fjeldheim@hotmail.com 

Falkeid Søndagsskule

Jorunn Storhaug, Falkeidvegen 486 5565 Tysværvåg

Fredagsklubben Barnelag

Ingrid Svinelid, Hundsnesvegen 1395, 5570 Aksdal, tlf 52779214

Førland Skule Teknolab

Atle Carlsen, Padlane 34, 5570 Aksdal, tlf 48003469, amc@online.no

Førland Søndagsskule

Kørner Høie, Padlane 15, 5570 Aksdal, tlf 41689404

Førland Yngres

Kørner Høie, Padlane 15, 5570 Aksdal, tlf 41689404, korner.hoien@gmail.com

Førre Søndagsskule

Hartvig Waage, Stakkestadvegen 60, 5563 Førresfjorden, tlf 40419107

Gla'sang

Kari Undheim, pb 30, 5575 Aksdal, tlf 52757706

Grinde og Årek Kvinne- og Familielag - Håndverkstedet 

 Randi Aursland, Årek 40, 5570 Aksdal, tlf 41484410

Hetland/Gismarvik Barneforening

Astrid Ødegård Haukås 5570 Aksdal

Heskja Søndagsskule

Liv Jorunn Sandvik, Heskjadalen 602 5570 Aksdal

Hinderåvåg og Stranda Søndagsskule

Tove Anita E Baustad, Nessavegen 243 5560 Nedstrand, tlf 91603875

Hundsnes / Hervik Søndagsskule

Alf Einar Ørke, Hundsnesvegen 377 5566 Hervik

Høvelbenken

Karin Løland, Liarvågvegen 569, 5560 Nedstrand, tlf 52779756

Lyskasteren Syforeining

Inger J Oddenes Ørke, Skjoldastraumsvegen 387,   5570 Aksdal, tlf 52775798

Minisong/KOS

Aksdal kyrkje v/ Greta S Elverhaug, Postboks 30 5575 Aksdal

Nedstrand Teaterklubb

Irene Ingeborg Stålesen

Nedstrand Barneforening

Gunvor Hustoft, Nedstrandsvegen 1492, 5560 Nedstrand, tlf 99306105, ghustoft@hotmail.com

Sagbakken Barne/misjonsgruppe

Bjørg Synnøve Brekke, Askelandsvegen 211 5570 Aksdal

Skjoldastraumen Barnekor

Aksdal kyrkje v/ Ester og Kåre Åsheim, Pb 30, 5575 Aksdal, kaa-aa@online.no

Skjoldastraumen Søndagsskule

Åse Lønning Straum, Straumsvegen 27 5567 Skjoldastraumen tlf 99037050

Stegaberg Fredagsklubb

Marita Eltervåg Havn, Øvredalsvn 8, 5563 Førresfjorden, tlf 90916314

Stegaberg Søndagsskule

Marita Eltervåg Havn, Øvredalsvn 8, 5563 Førresfjorden, tlf 90916314

Tirsdagsklubben

Ingrid Hustoft Landro, Bjørkeli 27, 5560 Nedstrand, tlf 98840605

Tysvær Familiekor

Ann Kristin Førland, Førland, 5570 Aksdal, tlf 40600057

Tysvær Søndagsskule

Anna Borghild Reiersen, Tysværvågvegen 641, 5565 Tysværvåg, tlf 48218751

Tysværvåg Småbarnstreff

Janna R Kringeland Frøyland, Tysværvågvegen 373, 5570 Aksdal, tlf 41215035, jannafroyland@gmail.com

Vatland Søndagsskule

Anne Marie Leth, Skjoldastraumsveien 771, 5567 Skjoldastraumen, tlf 52779465

Vårbod Barnegruppe

Borghild Susort, Susortvegen 297, 5565 Tysværvåg, tlf 45633935


Båtforeiningar

Namn på lag:

Kontaktperson:

Falkeid Småbåtforeining

Lars Egil Storhaug, 5565 Tysværvåg egi-stor@online.no Tlf: 416 74 112

Førland Båtforeining

Geir Gjerdevik, Eikelund 64, 5570 Aksdal

Førre Båtforeining

Arnt Hegøy, Rindane 6, 5563 Førresfjorden tlf 404 81 600

Grinde Båtforeining

Leif Gunnar Søvik, Smalamyr 10 5570 Aksdal

Hervik Båtlag

Kjell Gunnar Kallekodt, Gudbrandsvegen 26, 5566 Hervik

Hinderåvåg Båtlag

Tor Eskevik, Postboks 6, 5560 Nedstrand

Nedstrand Båtforeining

Tor Øiseth, Baustadvegen 32, 5560 Nedstrand

Padlane Båtforeining

 Egil Sørenes, Padlane 12, 5570 Aksdal

Skjoldastraumen Båtforeining

Torbjørn Langelandsvik, Bjørkebakkane 27, 5567 Skjoldastraumen, tlf 93496439

Slåttevik Båtforeining

Jarle Husby, Urnesvegen 6, 5565 Tysværvåg

Stuvik Båtlag

Jan Åserød, Stuvik 17, 5560 Nedstrand

Tysværvåg Båtforeining

 

Forsamlingslokale

Namn på hus:

Kontaktperson:

Apeland Bedehus

Kirsten Synnøve Rolland, Tysværvågvegen 600,         5570 Aksdal, tlf 95295592

Betania Liarvåg

Kåre Thommesen, Toftøysundvegen 204, 5560 Nedstrand, tlf 52773055

Borgøy Bedehus

Kristine Hettervik, Borgøy 106 5566 Hervik, tlf 52777915

Den frie Evangeliske Forsamling

Leif G Bakkevig, Liarvågvegen 703 5560 Nedstrand tlf 90712021

Falkeid Bygdehus 

Camilla Larsen, Storhaug, 5565 Tysværvåg, tlf 93099908 

Falkeid IL Klubbhus

Narve Susort, Susortvegen 437, 5565 Tysværvåg, tlf 91663784

Førland Bedehus

Kørner Høie, Padlane 15, 5570 Aksdal, tlf 41689404

Førland Ungdomshus

Kari Liknes, Førlandsvegen 101, 5570 Aksdal, mob:90086605

Førre Bedehus

Dag Olav Gaupås, Stakkestadvn 277, 5563 Førresfjorden, tlf 93457473

Førre Ungdomshus

Svein Milje Stakkestadv. 29 5563 Førresfjorden, sveinmilje@hotmail.com 91791230

Grinde Bedehus

Knut Ottar Kringeland, Grindefjordvegen 188, 5570 Aksdal

Helgeland Bedehus

Sigfrid Espevold, 5560 Nedstrand

Hervik Ungdoms- og Idrettslag (Rygjatun)

Turid Askelalnd, Hervikvegen 768, 5566 Hervik,               tlf 92094199

Heskja Bedehus

Alf Martin Løype, tlf

Hetland Bedehus

Astrid Ødegård, Haukås, 5570 Aksdal, tlf 45633391

Kvinnesland Frilynde UL

Knut Mokleiv, Sjonarvegen 3, 5565 Tysværvåg, tlf 90651326

Nedstrand Bygdahus

Leiv Askvig, Hinderåvåg 26 5560 Nedstrand, tlf 91778363

Neset Bedehus

Rasmus Voll, Liarvågvegen 907, 5560 Nedstrand, tlf 48039062

Skjold IL Klubbhus

Kåre Breiteig, kare.brie

Skjoldastraumen Bedehus

Knut Erling Frøyland, Romsalandsvegen 26, 5567 Skjoldastraumen, tlf 41101684

Soknetun Bedehus/Kyrkjelydhus

Erlend Sande, Vassendvikvegen 986 5560 Nedstrand, tlf 97710274

Stegaberg Bedehus

Magnus Høie, Høievn 950, 5563 Førresfjorden tlf 41469267

Stegaberg IL Klubbhus

Sigurd Emil Wåge, Høgahaug 55, 5563 Førresfjorden

Stegaberg Grendahus

Ketil Anthun Kallevikvegen 15 5563 Førresfjorden ketil.anthun@haugnett.no mob: 92024820

Stranda Bedehus

Einar Rørtveit, Stuvik 7, 5560 Nedstrand, tlf 92049454

Sundfør Bygdahus

Andreas Vågen, Våg, 5570 Aksdal, tlf 91303665

Tysvær Husflidslag

Dagny Fønnebø Ringhagen, Skreveien 199, 5541 Kolnes, tlf 92801422

Tysvær Kano- og Kajakklubb

Børt Erik Ullvang, Mjåsund 9, 5570 Aksdal, tlf 90238180

Tysvær Soknehus

Torleif Susort, Lervik, Susortvegen 295, 5565 Tysværvåg, tlf 90640656

Vatland Bedehus

Synnøve Stakland, Skjoldastraumsvegen 734, 5567 Skjoldastraumen, tlf 52779169

Yrkje og Lindanger Bygdahus

Olaug K Hersdal, Yrkjesvegen 63, 5567 Skjoldastraumen, tlf 52779426

Idrettslag

Namn på lag:

Kontaktperson:

Falkeid IL

Anette K. Askeland, anette.kvindesland@hotmail.com ,       mob:90 22 2976

Faxi Islandshestforeining

Tone Kolnes, Nesheimsvegen24 5563 Førresfjorden, mob:90097596, t.kolnes@online.no

Frakkagjerd Drill

Kristin T. Skofteland, Pb 502, 5595 Førresfjorden, leder@frakkagjerddrill.no

Friskis & Svettis Tysvær

Siri Bredahl, Grasmyrvegen 21 5570 Aksdal sbredahl@gmail.com Tlf: 97 02 40 59 

Førland IL

Bjørnar Måleng, Padlane 27, 5570 Aksdal, 

Haugaland Klatrelag

Anne Kindlihagen pb 1776 Raglamyr, 5505 Hgsd, tlf 90939009

Hegren Rideklubb

Laila Nemeth, Frakkagjerdveien 134, 5563 Førresfjorden, tlf 99288075

Hervik ungdoms- og idretteslag

Turid Askeland, Hervikvegen 768 5566 Hervik

Idrettsrådet Tysvær

Dag Rønnevik, post@tysveridrettsrad.no, mob: 934 60 725

Kårstø Sportskytterlag

Ingar Uttaaker Lyngnes 5578 Nedre Vats

Nedstrand IL

Anette F Dalva, Stuvikleite 54, 5560 Nedstrand, tlf 41140626

Nedstrand Kjøre- og Rideklubb

Hege Robertsen, Nedstrandsvegen 2139, 5560 Nedstrand, tlf 45637090

Nedstrand Skytterlag

Edvin Magne Ørke Hundsnesv. 703 5566 Hervik

Skjold IL

Bjarne Vierdal, bjarne.vierdal@online.no mob: 472 39 150

Skjold Skytterlag

Steinar Rullestad, Kodlekleiv 8, 5570 Aksdal, tlf 97093174

Stegaberg IL

Ove Kim Korshamn, leder@stegaberg.no mob: 954 39 863

Tysvær Kano- og kajakklubb

Randi S. Kallekodt, Urnesvegen 13, 5565 Tysværvåg

Tysvær Magic (basketball)

Reidar Retzius, Hestaberg 59, 5570 Aksdal, tlf 48132801, retzius@outlook.com

Tysvær Skytterlag

Åge Malvin Heskja, Svartmyrvn 4, 5565 Tysværvåg, tlf 48017953

Tysvær Skøyteklubb

Knut Harald Nesse, Høyevegen 483, 5563 Førresfjorden, tlf 90620946

Tysvær Sportsdykkarklubb

Rune Hobbesland, Førresfjorden Brygge 51, 5563 Førresfjorden, tlf 91998329, rune.hobbesland@haugnett.no

Tysvær Trialklubb

Oddvar Aksdal, oaksdal@haugnett.no, Tlf: 95 24 81 34

Tysvær Vektløfterklubb

Dag Rønnevik, Stakkestadvegen 294, 5563 Førresfjorden, tlf 93460725 tvk@tysvervk.net

Interkommunale lag

Namn på lag:

Kontaktperson:

ADHD Norge Haugalandet og Omegn lokallag 

Liv Alsaker Sande, Sveiogt 29. 5514 Haugesund, tlf 95820166 

Adopsjonsforum, Rogaland lokalavd.

Gerd Auestad, Berge, 4330 Ålgård

Cykleklubben Haugaland

Grethe Lunde, Odinsgate 5, 5531 Haugesund, tlf 97105467

Dyrebeskyttelsen Karmøy og omegn

Hilde R Gjerde, Skuggabergveien 82, 5545 Vormedal

Dysleksiforeningen på Haugalandet

Geir Apeland, Apeland, 5570 Aksdal

Haugaland lokallag Noregs Fibromyalgiforbm.

Randi Stakkestad, Djupaskarsveien 36B, 5522 Haugesund

Haugaland Dataforening

Peder Lofthus, Døleveien, 5541 Kolnes

Haugaland Frisbeeklubb, avd Tysvær

Alexander Aursland, Dalanesvegen 98, 5563 Førresfjorden, tlf 91818422

Haugaland Geologiforening

Terje Andersen, Hamrane 36, 5563 Førresfjorden

Haugaland Hangliderklubb

Peder Lofthus, Døleveien, 5541 Kolnes

Haugaland Klatrelag

Anne Kindlihagen, pb 1776, 5505 Haugesund

Haugaland leppe-/ ganespalteforening

Torill Dagsland, 5574 Skjold

Haugaland MS forening 

Olaug Ingjerd Haga, Vestre Karmøyveg 51, 4250 Kopervik, tlf 92853385, olaugingjerd@hotmail.com

Haugaland Tvilling- og trillingklubb

Anett Semp Helvik, Arkaveien 21, 5519 Haugesund

Haugaland Veteranvognklubb

Kvalamarka 17 B, 5514 Haugesund

Haugesund Turistforening

Rolf Svendsen, Pb 432, 5501 Haugesund, tlf 52715311, haugesund@turistforeningen.no

Haugesunds Fjell-lag

Alf Gunnar Tollaksen, Fjellvegen 9B, 5532 Haugesund, tlf 98203627, post@fjellaget.no

Haugesund Natur og Ungdom

Thomas Wang, Nordsgt 2, 5531 Haugesund

Haugesund og Omegn Diabetesforening

Marianne Grindhaug, Høgestølveien 1, 4250 Kopervik

Haugesund og Omegn lokallag Norges Blindeforbund

Pb 1957, 5508 Haugesund

HLF Tysvær og Bokn

Anne Grete Stake, Grindafjordveien 240, 5570 Aksdal, tlf 48009144, agret-st@online.no

Hørselshemmedes Foreldrelag, Haugalandet

Geir Hansen, Kyrkjevegen 178, 4260 Torvastad

Landforeningen for lesbiske og homofile LLH

Jan Bråthen, pb 189, 5501 Haugesund

Morbus Crohn Forening

Betty-Ann Lea, pb 240, 5501 Haugesund

Njård Fjordhestlag

Jan Are, 5561 Bokn

Norges Handikapforbund Nord-Rogaland

Åse Kallevik, Viksemarka 74, 5514 Haugesund

Norsk Ornitologisk forening, avd Haugaland

Jan Kåre Ness, Tittelsnesveien 8, 5518 Haugesund

Norsk Thyreoideaforbund Haugaland Lokallag

Elin Lie Nilsen, Kvernahaugen 2, 5519 Haugesund

Rogaland Cøliakiforening

Signe Skotnes, Nypeveien 26, 4056 Tananger

Søndagsskolen, Karmsund-Sunnhordland krins

Elisabeth Fauskanger, Møllergården, Strandgaten 196, 5525 Haugesund, tlf 95274976

Tysvær og Karmøy 4H Nemnd

Vigdis Munkejord Hansen, Lyngveien 5, 4250 Kopervik

Musikk og song

Namn på lag:

Kontaktperson:

Aksang

Birger Førre mob.975 94 441

Barnekoret ”Gledessprederen”

Marie Sofie T. Vikre, Svartmyrveien 15, 5565 Tysværvåg, tlf 48135457

Barnekoret i Skjoldastraumen

Ester og Kåre Åsheim, Nesvegen 976 5567 Skjoldastraumen

Frakkagjerd Skolekorps

Heidi E. Høie, Fjellhaug 59 5563 Førresfjorden  frakkagjerdskolekorps.2010@gmail.com

Førland skulemusikkorps

Inger Lise Stokkenes, Padlane 29, 5570 Aksdal, tlf 91127002

Førre Musikkorps

Roar Sørensen, pb 516, 5595 Førresfjorden, tlf 41478352

Gla`sang Aksdal

Kari Undheim, pb 30, 5575 Aksdal, tlf 92808103

Grinde Skulemusikkorps

Anne Haraldseid, Alvanutvegen 23, 5570 Aksdal

Kor Mosaikk

Nils Olav Eintveit Solheimsvegen 26 5567 Skjoldastraumen

Minisong KOS (Kaos og sang)

Greta S. Elverhaug, Aksdalsveien 159 5570 Aksdal

Nedstrand Barnekor

Jorunn Sande Baustad, Nessavegen 241 5560 Nedstrand

Nedstrand Musikkorps

Svanhild Dalva Lie, Liarvågvegen 876 5560 Nedstrand, tlf 45215866

One Way Tensing

Kristin T. Skofteland, pb 30, 5575 Aksdal

Sluså Brass

Elfrid Ørke Nedstrandsvegen 540 5567 SKjoldastraumen

Straumen Skulekorps

Synnøve Bårdsen Lindanger Straumsvegen 80 5567 Skjoldastraumen

Tysvær Blandakor

Gunnar S.Langelandsvik, 5567 Skjoldastraumen, Mobil 997 45 307
e-post: tysver.blandakor@haugnett.no

Tysvær Familiekor

Ann Kristin Førland, Førlandsvegen, Aksdal

Tysvær Brass

Tore Gard, Førresdalen, Førresdalen 142 5563 Førresfjorden, tlf 99250920, tore.gard@haugnett.no

Tysvær Mandolinorkester

Astrid Rokstad Stølsberg 6 5570 Nedstrand

Tysvær Skulemusikkorps

Arne Henry Grottvik, tlf 93448470

Tysvær Trekkspelklubb

Jørgen Moen

Ungdomskoret Urias

Ingrid Hustoft Landro Bjørkli 27 5560 Nedstrand

Ungdomslag

Namn på lag:

Kontaktperson:

 Borgøy Bygdelag

 Knut Olav Hettervik, Hinnatunet 22, 4020 Stavanger mob:95113282 knut.olav@hettervik.no

Falkeid Bygdelag 

Camilla Larsen, Falkeidvegen 296, 5565 Tysværvåg, tlf 93099908 

Fjordsol 4H

Margrethe Fredriksen, Stranda 70, 5560 Nedstrand, tlf 47151486

Førland Ungdomslag

Kari Liknes, Førlandsvegen 101, 5570 Aksdal, tlf 90086605

Førland skule Tekno-lab

Svein Gunnar Riise, Førland, 5570 Aksdal, tlf 90890895

Førre Ungdomslag

Svein Milje, Stakkestadv. 29 5563 Førresfjorden sveinmilje@hotmail.com 917 91 230

Førre/Aksdal KFUK/KFUM

Kristin T. Skofteland, P.boks 30 5570 Aksdal,

Grinde Speidergruppe

Kenneth Kvinnesland, tlf 91605285

Hervik Ungdoms- og Idrettslag

Turid Askeland, Hervikvegen 768, 5566 Hervik, tlf 92094199

Høvelbenken

Karin Løland, Liarvågvegen 569, 5560 Nedstrand, tlf 95256436

KM Klubben - Tysværvåg

Arne Aurdal, Tysværvågvegen 439 5565 Tysværvåg, tlf 52777151

KRIK-Tysvær

Solveig Østhus, Kari Trestakkevegen 5A, 5538 Haugesund, tlf 91190526

Kveldstjerna 4H

Malene Apeland, tlf 41613126

Kvinnesland Frilynde Ungdomslag

Gro Sørensen Urnesvegen 21, 5565 Tysværvåg tlf: 98221500

Nedstrand Sokneråd barn- og ungdomsnemnd

Erlend Sande, Vassendvikvegen 986, 5560 Nedstrand,            tlf 97710274

Straumen Ungdomsklubb

Knut Erling Frøyland, Romsalandsvegen 26, 5567 Skjoldastraumen, tlf 41101684

Stegaberg Grendalag

Ketil Anthun, Kallevikv. 15 5563 Førresfjorden ketil.anthun@haugnett.no mob: 92024820

Tysvær IUF

Audhild Frøyland, Romselandsvegen 26, 5567 Skjoldastraumen

Tysværvåg KFUK/KFUM Speidergruppe

Olav Vikre, Svartmyrveien 15, 5565 Tysværvåg, tlf 99417076

Ungdomsklubben på Nedstrand Bygdahus

Eli Hansen Amdal, 5560 Nedstrand, tlf 47753464

Vilje 4H

Johanna V Eikje, Stakkestadvegen 137, 5563 Førresfjordne,    tlf 95421722

Velforeiningar

Namn på lag:

Kontaktperson:

Aksdal Burettslag I

Helga Maria Kjærland, Alvanutlia 6
mob: 91887151

Aksdal vel

Inge Jarl Auestad, Buhaugvegen 17 5570 Aksdal inge.jarl.auestad@gmail.com

Alvanutlia Sameie

Olav Johan Tveit, Alvanutlia 30 5570 Aksdal
olav.johan.tveit@haugnett.no

Asparhaug og Fjellhaug Grannelag

Anne Gressvold, Fjellhaug 32, 5563 Førresfjorden,
e-mail: gresvol@icloud.com Mob: 41 45 96 11

Asparsletta vel

 Bess Sætre, Nånesvegen 16 5563 Førresfjorden, mob: 932 85 157

Bjørnsvik velforening

Gjermund Waage gjermund.waage@gmail.com
mob: 907 64 479

Borgøy Bygdelag

Knut Olav Hettervik, Hinnatunet 22 4020 Stavanger

Bratthammer velforeining

Vidar Staveland, Bratthammarvegen 54, 5541 Kolnes

Bådsvik velforeining

Linda Hage Bådsvikvegen 19, 5567 Skjoldastraumen 95138801 hagen_linda@hotmail.com

Eikelund velforeining

Øystein Trovåg, Eikelund 31 5570 Aksdal, mob:952 15 362

Falkeid Bygdelag

Camilla Larsen, Falkeidvegen 296 5565 Tysværvåg mob:93099908

Frakkagjerddalen velforeining

Bodil Skogøy Halvorsen, Frakkagjerddalen 60, 5563 Førresfjorden, tlf 92691534

Frakkagjerdtoppen velforeining

Hanne Gunderstad, Frakkagjerdvegen 248, 5563 Førresfjorden, tlf

Førland Grendalag

Nils Johnny Bringedal, 5570 Aksdal, tlf

Førre Hageby velforeining

Leif Stian Nes, Høgenapvegen21, 5563 Førresfjorden mob:93029961 leifsnes@gmail.com

Førresdalen velforeining

Arne Dieter Müller, arnedieter@gmail.com

Førresfjorden Brygge velforeining

Ruth Domansky, Førresfjorden Brygge 1 C, 5563 Førresfjorden,

Førretjørn vel

Torbjørn Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førresfjorden, tlf 52773007

Førretoppen velforeining

Atle Thorbjørnsen, ath@haugnett.no tlf: 52 77 00 51

Førreåsen velforeining

Stine Karlsen, Førreåsen 15, 5563 Førresfjorden, tlf

Gamle Aksdal Bygdelag

Kjell-Magne Aksdal, Aksdalsvegen 58, 5570 Aksdal, tlf

Garhaug velforeining

Janne Gravir, Kophaug 12, 5570 Aksdal tlf 930 61 302  j.gravir@gmail.com 

Granliveien vel

Inger Lura Fjeldheim, inger.fjeldheim@haugnett.no

Grendalaget vel

Solveig Sjo, Grendatunvegen 5, mob:995 35 767, solveig.sjo@haugnett.no  

Hamrane vel

Anne Bodil Tønnesen Hamrane 42, 5563 Førresfjorden

Haugen vel

Petter Mortveit, Haugen 36, 5567 Skjoldastraumen, tlf 91127150

Hervik vel

Eli K Romseland, Gudbrandsvegen 14, 5566 Hervik, tlf 48141728

Heskjadalen, Lønning, Håland og Evje Bygdalag

Erling Lønning, Heskjadalen 809 5570 Aksdal 

Hestaberg velforeining

Peer Cato Sjursen, Hestaberg 120, 5570 Aksdal,

Høgahaug velforening

Svein Erik Birkeland, Høgahaug 106, 5563 Førresfjorden, e-mail: sebi@statoil.no
tlf 95155766

Kalvatreet velforeining

Marit Eikehaugen, Kalvatreet 27, 5565 Tysværvåg

Liarvåg velforeining

Hallstein Førland, Flathauggt. 38, 5523 Hgsd, Mob: 90 99 29 53

Lynghaug velforeining 1 og 2

Bjørn Storesund, Lynghaug 19, 5563 Førresfjorden, tlf 90165834

Lyngveien velforeining

Bjørn Arild Strand, Lyngvegen, 5563 Førresfjorden, tlf

Lundal Velforening

Jan Helge Hansen, Rundhaug 104, 5563 Førresfjorden Mob: 473 60 354 e-mail: hansa322@hotmail.com

Mjåsund velforeining

Kathrine K. Kyvik, Mjåsund 1c, mob: 92692901 kakyvik@hotmail.com  

Nappatjørn velforeining

Steinar Fjellhaugen, Nappatjørn 111, 5563 Førresfjorden, tlf 45473756 nappatjorn@live.no

Nypedalen vel

Per Helle, pb 20, 5560 Nedstrand, tlf

Odland velforeining

Øyvind Rossebø, Odland, 5570 Aksdal, tlf 92814395

Padlane velforeining

Jan Johansen, Saltvikvegen 1, 5570 Aksdal, tlf 41277070

Rindane velforeining

Gunnar Buvik, Rindane 5, 5563 Førresfjorden, tlf 90215955

Sagbakken og Askeland velforeining

Nils Stråtveit, Heskjadalen 10, 5570 Aksdal mob:93216632

Slåttevik velforeining

Anette K. Askeland, Sjonarvegen 10, 5565 Tysværvåg 

Stegaberg Bygdalag

Ketil Anthun, Kallevikv. 15 5563 Førresfjorden ketil.anthun@haugnett.no mob. 92024820

Skjoldastraumen Bygdalag

 Svein Dalva, svein.dalva@sr-bank.no Østenstadvegen 15, 5567 Skjoldastraumen

Stuvik vel

Loyd Folkvord Dalva, Stuvikleite 54 5560 Nedstrand

 Veim velforening

Stian Holme Knutsen, Veimshaugen 11, 5563 Førresfjorden stian.knutsen@gmail.com mob:91614177

Vestli vel

Gjermund Lygre, Vestli 13, 5563 Førresfjorden

Sundfør Bygdalag

Andreas Vågen, Våg 54, 5570 Aksdal

Yrkje og Lindanger Bygdalag

Olaug K Hersdal, 5567 Skjoldastraumen, tlf