Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Andre lag

Namn på lag:    Kontaktperson:
 Aksdal Pensjonistforening  Bertha Frønsdal, Alvanutlia 78, 5570 Aksdal, tlf 91126912 osvald.fronsdal@haugnett.no
Den Frie Evangeliske forsamling Kåre Thommesen, Toftøysundvegen 204, 5560 Nedstrand
 Førre Pensjonistforening  Sigurd Nikolai Brekke, Hamrane 26, 5563 Førresfjorden, sigurd.brekke@haugnett.no
 Førre Sanitetsforening  Anna Våge, Vestli 33, 5563 Førresfjorden
Grinde/Årek Kvinne og familielag Sylvia Larsen, Ulvøygata 47, 5537 Haugesund
Leirong Kystlag Trond N. Martinsen, Liarvågveien 1165, 5560 Nedstrand
Mental Helse Tysvær Nilse-Elisabeth Brandal, Nuntunveien 17, 5563 Førresfjorden, tlf 40042062, nilse@turbomail.no
Mitokondrieforeningen Rossi Nilsen, Pb 116, 5570 Aksdal tlf 951 29 918, rossnils@online.no
Nedstrand Amcarklubb Sveinung Molde, Nessavegen 258, 5560 Nedstrand, Tlf:45605194
Nedstrand Bygdekvinnelag Ranveig Ottøy Olsen, Liarvågvegen 1026, 5560 Nedstrand
Nedstrand Hagelag Jorun Fredriksen, Stranda 70, 5560 Nedstrand
Nedstrand Helselag Inger Johanne Djursvoll, Muslandsvåg 15 5560 Nedstrand
Nedstrand Pensjonistlag Arthur Paulsen, Postboks 243, 5560 Nedstrand, arthpaul@online.no, mob: 47012018
No Way MC-klubb Kurt Vaage, Stakkestadvegen 67, 5563 Førresfjorden
Romanifolkets Forening Jone Pedersen, Høievegen 425 5563 Førresfjorden mob: 957 05 947
post@romani.no
Røde kors Roger Eskevik, Nedstrandsvegen 2284,  5560 Nedstrand, mob:48083581  roger_moonman@hotmail.com
Seniornett Aksdal Astri Weire Risanger, Alvanutlia 53, 5570 Aksdal seniornettaksdal@gmail.com
Skjoldastraumen Bygdalag Svein Dalva, Østenstadvegen 15, 5567 Skjoldastraumen
Skjoldastraumen Pensjonistlag Håkon Lindanger, Østenstadvegen 22C, 5567 Skjoldastraumen, haakonlindanger@gmail.com mob: 93 48 49 49
Skjoldastraumen Sanitetsforening Solveig Selvåg, Skjoldastraumsveien 900, 5567 Skjoldastraumen
Sluselaget Roger Kallekodt, Østenstadvegen 26, 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Bondelag Svein Helge Høyvik, Falkeidvegen 434, 5565 Tysværvåg
Tysvær Bonde og Småbrukarlag Stig A. Helgesen, Nesvegen 106 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Bygdekvinnelag Lene Odland Milje lene-m@tveit.no, Kalvatreet 4, 5565 Tysværvåg, tlf 41515677
Tysvær Hagelag Astrid Håland, Stakkestadvegen 366, 5563 Førresfjorden ma.halan@online.no mob: 95157128
Tysvær Havfiskeklubb  
Tysvær Historielag Vidar Aarhus, Gismarvik, 5570 Aksdal
Tysvær Husflidslag Hanna Vestre, Pb 70, 5575 Aksdal
Tysvær Jæger og Fiskerforening Rune Færaas, Pb 224, 5575 Aksdal, tlf 40101550
Tysvær Kunstlag Marit Fjetland, Postb. 188, 5575 Aksdal
Tysvær lag av LHL Tove Høgemark, Tjordal 2 D, 5570 Aksdal
Tysvær lokallag N.F.U Torbjørn Berge, Tjordal 34, 5570 Aksdal
Tysvær Meninghetsforening Kristine Aurdal, Tysværvågvegen 493 5565 Tysværvåg
Tysvær Mållag Synnøve Bredal Bjelland, Grasmyrvegen 2, 5570 Aksdal
Tysvær Pensjonistlag Signe Lønning, Heskjadalen 811, 5570 Aksdal mob: 481 55 620
Tysvær R.K. Hjelpekorps Bjørn Breiteig, Nesvegen 488 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Revmatikerforening Sigrid Leifsen, Lyngvegen 10, 5563 Førresfjorden mob:901 11 922
Tysvær Vevstovelag Kari Vågen, Østenstadvegen 18, 5567 Skjoldastraumen mob:95976539, nika.v@online.no
Veienkirka Arne A. Kallevik, Buhaugvegen 26, 5570 Aksdal, Tlf: 990 09 215