Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Andre lag

Namn på lag:    Kontaktperson:
 Aksdal Pensjonistforening  Osvald Frønsdal, Alvanutlia 78, 5570 Aksdal, tlf 91126912
Den Frie Evangeliske forsamling Kåre Thommesen, Toftøysundvegen 204, 5560 Nedstrand
 Førre Pensjonistforening  Bjørg Førre, Høyeveien 83, 5563 Førresfjorden, tlf 52778005
 Førre Sanitetsforening  Anna Våge, Vestli 33, 5563 Førresfjorden
Grinde/Årek Kvinne og familielag Randi Aursland, 5570 Aksdal
Leirong Kystlag Trond N. Martinsen, Liarvågveien 1165, 5560 Nedstrand
Mental Helse Tysvær Nilse-Elisabeth Brandal, Nuntunveien 17, 5563 Førresfjorden, tlf 40042062, nilse@turbomail.no
Mitokondrieforeningen Rossi Nilsen, Pb 116, 5570 Aksdal tlf 47503899, rossnils@online.no
Nedstrand Amcarklubb Sveinung Molde, Nessavegen 258, 5560 Nedstrand, Tlf:45605194
Nedstrand Bygdekvinnelag Ranveig Ottøy Olsen, Liarvågvegen 1026, 5560 Nedstrand
Nedstrand Hagelag Jorun Fredriksen, Stranda 70, 5560 Nedstrand
Nedstrand Helselag Inger Johanne Djursvoll, Muslandsvåg 15 5560 Nedstrand
Nedstrand Pensjonistlag Marie Amdal, Ringjavegen 353, 5560 Nedstrand
No Way MC-klubb Kurt Vaage, Stakkestadvegen 67, 5563 Førresfjorden
Romanifolkets Forening Jone Pedersen, Høievegen 425 5563 Førresfjorden mob: 957 05 947
post@romani.no
Seniornett Aksdal Astri Weire Risanger, Alvanutlia 53, 5570 Aksdal seniornettaksdal@gmail.com
Skjoldastraumen Bygdalag Svein Dalva, Østenstadvegen 15, 5567 Skjoldastraumen
Skjoldastraumen Pensjonistlag Leif Tangen, Nedstrandsvegen 343, 5567 Skjoldastraumen
Skjoldastraumen Sanitetsforening Solveig Selvåg, Skjoldastraumsveien 900, 5567 Skjoldastraumen
Sluselaget Roger Kallekodt, Østenstadvegen 26, 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Bondelag Svein Helge Høyvik, Falkeidvegen 434, 5565 Tysværvåg
Tysvær Bonde og Småbrukarlag Stig A. Helgesen, Nesvegen 106 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Bygdekvinnelag Lene Odland Milje lene-m@tveit.no, Kalvatreet 4, 5565 Tysværvåg, tlf 41515677
Tysvær Hagelag Trond Høy, Dalanesveien 110, 5563 Førresfjorden
Tysvær Havfiskeklubb  
Tysvær Historielag Vidar Aarhus, Gismarvik, 5570 Aksdal
Tysvær Husflidslag Dagny Fønnebø Ringhagen, Skrevegen 199, 5541 Kolnes, tlf 92801422, dagnyfr@hotmail.com
Tysvær Jæger og Fiskerforening Rune Færaas, Pb 224, 5575 Aksdal, tlf 40101550
Tysvær Kunstlag Marit Fjetland, Postb. 188, 5575 Aksdal
Tysvær lag av LHL Tove Høgemark, Tjordal 2 D, 5570 Aksdal
Tysvær lokallag N.F.U Synnøve Bårdsen Lindanger, Straumsvegen 80, 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Meninghetsforening Kristine Aurdal, Tysværvågvegen 493 5565 Tysværvåg
Tysvær Mållag Synnøve Bredal Bjelland, Grasmyrvegen 2, 5570 Aksdal
Tysvær Pensjonistlag Signe Lønning, Heskjadalen 811, 5570 Aksdal, tlf 52777180
Tysvær R.K. Hjelpekorps Bjørn Breiteig, Nesvegen 488 5567 Skjoldastraumen
Tysvær Revmatikerforening Sigrid Leifsen, Lyngvegen 10, 5563 Førresfjorden mob:901 11 922
Tysvær Vevstovelag Kari Vågen, Hundsnesvegen 1125, 5566 Hervik
Veienkirka Arne A. Kallevik, Buhaugvegen 26, 5570 Aksdal, Tlf: 990 09 215