Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Eiendomsomsetning

Her finn du ei oversikt over ledige tomter i Tysvær kommune sine byggjefelt. Det er byggjefelt i dei fleste delane av kommunen, og stadig nye er under utarbeiding.

{tab=Ledige tomter}

Ledige tomter i Tysvær kommune pr. dags dato

Link til kart Tomt nr. (Gnr/bnr) Reservert Merk

Nypedalen (Hinderåvåg)

nr 8    (166/87)

nr. 15 (166/118)
 
nr. 17 (166/120)

nr. 18 (166/121)

 

4 ledige

 

Bjørnsvik

2, 5 ,7

 

3 ledige

 

Kallevik Sør 24,26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52 og 59  

17 ledige

Øverland  45, 46,47,48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59,60,62 og 65

 

 

 

14 ledige

 

  
 


 

  
 

{tab=Reglar for tildeling}
Reglar for tildeling av kommunal bustadtomt

I tillegg til tomteprisen må ein betale oppmålingsgebyr og tinglysingsgebyr for målebrev. Pris kan variere frå byggjefelt til byggjefelt. Kjøpar betaler også gebyr til Statens Kartverk ved tinglysing av skøyte.

Tilkoplingsavgifter for vatn og kloakk vert fakturert etter at byggjemelding på tomta er godkjent.

Tal i parantes bak tomtenummer er gards- og bruksnummer. Reservasjon av tomt gjeld for 2 veker frå reservasjonsdato dersom ikkje anna er avtalt. Ta kontakt med servicetorget for meir info.

icon Reglar for tildeling (45.2 kB)

{tab=Dokumenter}

{/tabs}