Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Velkommen til skulestart!

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Då er sommarferien straks over, og vi er klare for skulestart torsdag 18. august.

 2.-7. klasse møter kl. 08.20

 1. klasse møter kl. 09.30

 

  Eit par endringar etter skuleferien:

  • 2. klasse vil då ikkje ha rett på skyss dersom dei bur meir enn 2 km frå skulen. Frå hausten vil 4 km grensa og   gjelde for dei. 1. klasse har framleis rett på skyss dersom dei bur 2 km i frå.
  • Det bli nye sluttider, sjå eige innlegg på heimesida
  • Arbeide i sommarferien: Endeleg får vi eigen inngong til mediateket! Den har vi venta lenge på. Ny ventilasjon kjem også i gul i sommar, og i løpet av hausten og i grøn paviljong
  • Halvor M. Stakkestad kjem tilbake som inspektør etter to år i Belgia
  • Christina Sveen-Sahl har fått ny jobb som inspektør på Frakkagjerd Barneskole
  • Vi ønskjer Ida Marie Tollevik og Ingrid Mæland velkommen som nye lærarar frå hausten

 

3. klasse på tur

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

3. trinn hadde ei flott avslutting på skoleveka med tur til Bongsatjøndå.

Der var det nistekos, fangst av rumpetroll og fisk, og bading.

bilde 3. klasse Small

Start- og sluttider neste skuleår

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Vi har gjort endringar i på start- og sluttider frå hausten. Bakgrunnen er at 6. og 7. skal ha meir undervisning (1 time naturfag). Då såg vi på heile timeplanstrukturen samstundes. No blir det litt meir friminutt og dei i 1. og 2. slepp å ha to lange dagar.

1.-2. klasse sluttar kl. 13.15 måndag, tysdag og fredag, og 12.15 onsdag og torsdag.

3.-5. klasse sluttar kl. 13.15 måndag, 14.10 tysdag, torsdag og fredag, og 12.15 onsdag.

6.-7. klasse sluttar 14.10 alle dagar unntatt onsdag som er kl. 12.15.

Regulering av skulekrinsgrenser

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Justering av skulekrinsgrensene etter nærskuleprinsippet  skal opp i kommunestyret 11. mai.

Det vil m.a. tyde at born som bur på Nes, Aukland, og Stakland skal høyre til Straumen skulekrins. Sjå her for kart. Born som skal skrivast inn på skulen i haust og skal byrje i 1. klasse hausten 2017 høyrer til Straumen fordi Straumen skule ligg nærare bustaden enn Grinde skule, nærskuleprinsippet. 

Føresette som likevel  ønskjer Grinde skule for borna sine må sende inn søknad om dette og sjølv betale for skyssen.

Som ei overgangsordning får dei som no går på Grinde halde fram på Grinde skule dersom dei ønskjer det. Dette gjeld og for dei som skal byrje i 1. klasse i haust. Kommunen vil betale skyss for desse elevane.

Straumen skulekrins, sjå kart:
0301 Straum - 0302 Dalsbygda - 0303 Yrkje - 0109 Fikstveit (noverande Grinde skulekrins)
Gnr.33 Vågen av 0214 Hundsnes (noverande Tysværvåg/Hervik skulekrins).
Vedtaket inneber at gnr 33 Vågen blir overført til Frakkagjerd ungdomsskulekrins.

Meir detaljar om  grunnkrins 109 :
Skjoldastraumvegen 482-779 (gnr.100/1 er siste eigedom som høyrer til Grinde)
Fikstveitvegen
Nesvegen t.o.m. 679 ( gnr. 90/2 første eigedom som høyrer til Straumen)
Hundsnesvegen frå litt sør for NAF banen og ut til Skjoldastraumsvegen)