Logg inn

Logg inn

RiksUltima på Vibrandsøy

av Christina Sveen-Sahl. Posted in Grinde skule

Første veka i juni blir det fullt av liv og røre på øya Vibrandsøy utanfor Haugesund. 9500 skuleelevar på 1. til 7. trinni Haugesundsområdet kjem til å oppleva konsertar, installasjonar og lydløyper gjennom veka, når samtidsmusikkfestivalen RiksUltima fyller øya med musikk og moro. Grinde skule skal til øya tysdag 2.juni.
Nedanfor finn du informasjonsskriv til foreldre/føresette og festivalavis.
 

Øving til 17. mai

av Christina Sveen-Sahl. Posted in Grinde skule

Tradisjonen tro stilte Grinde skulekorps med sine musikantar då elevar og lærarar gjekk i prøvetog siste skuledag før 17.mai. Det var song og heiarop i toget. Eit flott syn.

Ønsker alle ei fin 17.mai feiring!

17.mai Mobile17.mai2 Mobile

Læringsmiljøprosjektet - arbeid for eit endå betre læringsmiljø

av Astri Eliassen. Posted in Grinde skule

Med valspråket "Ein treng ikkje vere dårleg for å bli betre" er me no i gang med eit samarbeid med Læringsmiljøsenteret. Me har ei klar forventning om å bli endå betre til å avdekka, stoppa og førebyggje mobbing.  40 skular i 18 kommunar i 16 fylke har fått plass i Læringsmiljøprosjektet 2015-2017. Dette inneber fire semester med hjelp og oppdatert kunnskap om mobbing, klasseleiing og skuleutvikling.

20130322 091735

Grinde er samam med Tysværvåg og Nedstrand blant desse.

For å lukkast i arbeidet med å bli ein mobbefri skule er det avgjerdande at elevane opplever vaksne som bryr seg, har ei felles forståing av kva som er god klasseleiing og som ser dei.

Prosjektet har fått ein god start. Alle tilsette har allereie hatt den første fagdagen med tema "Å avdekka mobbing". På Grinde skal vi knytte prosjektet saman med PALS. 

Dersom du vil vite meir om læringsmiljøprosjektet kan du sjå på desse linkane;

http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/laeringsmiljoeprosjektet/

https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/laringsmiljo-og-mobbing/id2353806/

http://laringsmiljosenteret.uis.no/

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Laringsmiljo/Skoler-og-kommuner-med-hoye-mobbetall-over-tid/

Morgonsamling 5. trinn

av Astri Eliassen. Posted in Grinde skule

5. trinn inviterte til morgonsamling med tittelen "Newton" fredag før påske. Her fekk vi høyre om gamle Egypt, Romarriket og ein del frå nyare tid på ei humoristisk måte. Det var filminnslag, forsøk ein kan gjere heime på kjøkenet, zorba og dansebattle mellom gutar og jenter og song. Vi er heldige som har så mange flinke elevar på skulen!

Morgonsamling 5. trinn 2015 050 Mobile

Morgonsamling 5. trinn 2015 062 Mobile