Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Barnetråkk

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

15127504 10153879613667016 602875475 o

Etter plan- og bygningslova har kommunene eit særskild ansvar for å sikre aktiv medverknad i planprosessane frå blant anna barn og unge. Barnetråkk er ein metode for barn og unge til medverkning i den kommunale arealplanlegginga. Barn og unge er ekspertar på fysisk miljø. Dei opplever og brukar gjerne utemiljøet annleis enn det planleggarane og politikarane trur. Elevane frå 5.-7. klasse på Grinde får gjennom Barnetråkk uttale seg til Tysvær kommune om korleis dei opplever nærmiljøet sitt.

BlimE-dansen 2016

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Blimedansen 2016

Fredag 11. november er det BlimE-dagen. Det viktigaste som skal skje er BlimE-dansen. Klokka 12 fredag skal  260.000 barn danse samtidig over heile Noreg og fleire stader i utlandet. Det er nesten alle barneskoleelever som finst i landet!.

BlimE handlar om at vi må bli flinkare til å vere høflege og greie mot kvarandre. Og litt mot oss sjølv og - det er viktig å hugse på dette: Du er bra nok som du er!

Du kan sjå heile dansen på Grinde skule si FB side. Du kan og sjå den på NRK super si nettside.

Krimforfattar på besøk

Skrevet av Solveig Frøyland. i kategorien Grinde skule

IMG 3660

Torsdag 3. november fann ein vaskeekte krimforfattar vegen til Grinde skule. Jørn Lier Horst er ein av dei mest leste forfattarane i landet for tida, og trollbatt elevane på mellomtrinnet med foredraget sitt.

Forfattaren fortalde mellom anna om korleis han arbeider med bøkene sine, og korleis jobben som tidlegare politietterforskar inspirerer han i dette arbeidet. 

Elevane var aktive, og stilte spørsmål. Biblioteket kan nok vente seg eit innrykk av lesarar som ynskjer å låne krimbøker dei neste vekene.

Nytt meldesystem via mobiltelefon

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Kommunen går over til nytt meldesystem på alle skulane. Om du ikkje får stadfesting på melding mottatt i det systemet vi fram til no har nytta, kan du sende mail til kontaktlærar eller ringe adm 52758620. Reknar med at overgongen skal gå greit. Info blir sendt ut i løpet av dagen/morgondagen. Lærarane må få litt oppæring først.