Logg inn

Logg inn

Gjer ein forskjell!

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Banner nynorsk 500x500

Måndag 31. august går startskotet for årets kampanje mot mobbing. Denne vil vi markere på skulen og. Kampanjen skal gi vaksne, enten ein er lærar, barnehagelærar, forelder, håndballtrenar eller nabo, konkrete tips til korleis ein kan gjere en forskjell for å skape vennskap og forebygge mobbing.

De alle invitert til å dele eigne tips på nettsida til udir. Det er veldig mange som allereie gjer mykje bra for å førebygge mobbing og skape vennskap. Dette vil vi høyre om – og spreie vidare.

Ny kampanjeside og filmar
Den nye kampanjesida finn de her: http://mmm.udir.no/.
Måndag morgon legger udir ut ni filmar med ulike vaksne som deler sine tips.

 

Grinde skule på Facebook

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

facebook

Grinde skule er no på Facebook. Sida vil for det meste innehalde viktig informasjon. Heimesidene til skulen blir og oppdaterte etterkvart.

Vi gjer merksam på at vi ikkje kan drive saksbehandling eller gå inn i enkeltsaker på Facebook. 

Upassande innlegg (innlegg som er støytande, sjikanerande, rasistiske, eller som trør over grensene for personvernet) vil bli sletta eller moderert. Uakseptabelt språkbruk er ingen tjent med.

Velkommen!

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

I dag var det ein stor dag for dei minste. Første skuledag er ein dag som mange har gledd seg til i lang tid, medan andre kanskje synest det er litt skummel. Sola skein og gjorde dagen endå betre for 35 strålande nye elevar.

1. klasse 2015

Elevane i 2.-7. trinn møtte sine lærarar ute i skulegården før det ringte. Alle dei vaksne på skulen var ute i gule vestar slik at dei var lett synlege. 

Oppstart

Takk for sju flotte år

Skrevet av Christina Sveen-Sahl. i kategorien Grinde skule

DSC03732 Mobile

Onsdag 17.juni hadde 7.trinn si siste morgonsamling på Grinde skule. 
Det har vore sju flotte år samen med ein kjekk gjeng som har vore gode førebilete for dei andre elevane på skulen.
Lukke til på Frakkagjerd.