Logg inn

Logg inn

Bli kjent dag

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Dette skuleåret har 5. og 6. klasse flytta inn i samme paviljong. For å bli litt betre kjende med kvarandre, hadde dei i dag ulike aktiviteter i lag. Det var stor aktivitet og mykje moro. Dette er viktig for eit godt læringsmiljø.

bli kjent dag

For ein innsats!!! Joggedag 30.9.

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

JoggedagElevrådet og Trivselsleiarane arrangerte også i år ein flott joggedag for heile skulen. Det blei tilbakelagd 1334 km tilsaman i den 1,6 km lange runden rundt Garhaug. Den som jogga flest runder, klarte heile 10!!! Den første runden jogga elevane saman med fadrane/fadderbarna sine. Det var ei frivilleg startkontigent på kr. 20 samt pølsesal. Elevrådet hadde bestemt at overskotet denne gong skulle gå til Stiftelsen Suenõs v/Ingvald og Gunvor Skretting. Grunnen til at dei ville at overskotet skulle gå her, er at dei gamle pultane og stolane i gul og grøn paviljong blei sendt til ein indianerstamme i Paraguay der denne stiftelsen byggjer skular. Elevane ønskte å bidra ennå meir til desse indianarane. SFO inviterte til Kafè om ettermiddagen og overskotet går til same prosjekt. Det var mange foreldre, besteforeldre og søsken som kom på kafeen, og vafler og sjokoladekake gjekk unna som varm kveitebrød. Tusen takk til alle som bidro!

joggedag 1

Stempling halvvegs i løypa

joggedag 2

Pølsene smakte godt!

Kafe på SFO

Kafè i SFO

Gjer ein forskjell!

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Banner nynorsk 500x500

Måndag 31. august går startskotet for årets kampanje mot mobbing. Denne vil vi markere på skulen og. Kampanjen skal gi vaksne, enten ein er lærar, barnehagelærar, forelder, håndballtrenar eller nabo, konkrete tips til korleis ein kan gjere en forskjell for å skape vennskap og forebygge mobbing.

De alle invitert til å dele eigne tips på nettsida til udir. Det er veldig mange som allereie gjer mykje bra for å førebygge mobbing og skape vennskap. Dette vil vi høyre om – og spreie vidare.

Ny kampanjeside og filmar
Den nye kampanjesida finn de her: http://mmm.udir.no/.
Måndag morgon legger udir ut ni filmar med ulike vaksne som deler sine tips.

 

Grinde skule på Facebook

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

facebook

Grinde skule er no på Facebook. Sida vil for det meste innehalde viktig informasjon. Heimesidene til skulen blir og oppdaterte etterkvart.

Vi gjer merksam på at vi ikkje kan drive saksbehandling eller gå inn i enkeltsaker på Facebook. 

Upassande innlegg (innlegg som er støytande, sjikanerande, rasistiske, eller som trør over grensene for personvernet) vil bli sletta eller moderert. Uakseptabelt språkbruk er ingen tjent med. Alle innlegg må godkjennast av redaktør før dei evt. blir lagt ut. Nokre saker må handsamast med vanleg sakshandsaming. Ta då kontakt med skulen direkte via tlf eller mail.

Velkommen!

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

I dag var det ein stor dag for dei minste. Første skuledag er ein dag som mange har gledd seg til i lang tid, medan andre kanskje synest det er litt skummel. Sola skein og gjorde dagen endå betre for 35 strålande nye elevar.

1. klasse 2015

Elevane i 2.-7. trinn møtte sine lærarar ute i skulegården før det ringte. Alle dei vaksne på skulen var ute i gule vestar slik at dei var lett synlege. 

Oppstart