Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Start- og sluttider neste skuleår

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Vi har gjort endringar i på start- og sluttider frå hausten. Bakgrunnen er at 6. og 7. skal ha meir undervisning (1 time naturfag). Då såg vi på heile timeplanstrukturen samstundes. No blir det litt meir friminutt og dei i 1. og 2. slepp å ha to lange dagar.

1.-2. klasse sluttar kl. 13.15 måndag, tysdag og fredag, og 12.15 onsdag og torsdag.

3.-5. klasse sluttar kl. 13.15 måndag, 14.10 tysdag, torsdag og fredag, og 12.15 onsdag.

6.-7. klasse sluttar 14.10 alle dagar unntatt onsdag som er kl. 12.15.

Rådgivande folkeavstemming 15.6.16 om målform

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Kommunestyret har gjort vedtak om at det skal gjennomførast ei rådgjevande folkeavstemming om målform ved Grinde skule og Tysværvåg barne- og ungdomsskule.

I samband med dette vil det vere eit folkemøte i storsalen på Tysværtunet

            Tysdag 31. mai kl 19.00

Her vil ordførar og representantar frå administrasjonen vere med. Møtet er opent for alle. Her kan du lese skrivet frå kommunen.

Regulering av skulekrinsgrenser

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Justering av skulekrinsgrensene etter nærskuleprinsippet  skal opp i kommunestyret 11. mai.

Det vil m.a. tyde at born som bur på Nes, Aukland, og Stakland skal høyre til Straumen skulekrins. Sjå her for kart. Born som skal skrivast inn på skulen i haust og skal byrje i 1. klasse hausten 2017 høyrer til Straumen fordi Straumen skule ligg nærare bustaden enn Grinde skule, nærskuleprinsippet. 

Føresette som likevel  ønskjer Grinde skule for borna sine må sende inn søknad om dette og sjølv betale for skyssen.

Som ei overgangsordning får dei som no går på Grinde halde fram på Grinde skule dersom dei ønskjer det. Dette gjeld og for dei som skal byrje i 1. klasse i haust. Kommunen vil betale skyss for desse elevane.

Straumen skulekrins, sjå kart:
0301 Straum - 0302 Dalsbygda - 0303 Yrkje - 0109 Fikstveit (noverande Grinde skulekrins)
Gnr.33 Vågen av 0214 Hundsnes (noverande Tysværvåg/Hervik skulekrins).
Vedtaket inneber at gnr 33 Vågen blir overført til Frakkagjerd ungdomsskulekrins.

Meir detaljar om  grunnkrins 109 :
Skjoldastraumvegen 482-779 (gnr.100/1 er siste eigedom som høyrer til Grinde)
Fikstveitvegen
Nesvegen t.o.m. 679 ( gnr. 90/2 første eigedom som høyrer til Straumen)
Hundsnesvegen frå litt sør for NAF banen og ut til Skjoldastraumsvegen)

Trafikksikkerveke og sykkelopplæring på 4. trinn

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Halve 4. klasse klar for sykkeltur i nærmiljøet som er ein del av trafikksikker opplæring på skulen. Her er det sjekk av at hjelmane sit slik dei skal, og instruksjonar før turen går til Aksdal. Når desse elevane kjem tilbake til skulen, er det siste halvdel som skal på tur. Tusen takk til dei to pappene som har stilt opp og gjennomfører sykkelopplæringa i trafikk!!!

IMG 0312 2