Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Skypemøte i 7. klasse

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

skoletime 640x480 400x300

I samband med spelprosjektet i 7.klasse, hadde 7.klasse i går Skype-møte med ein speldesigner frå spelselskapet Krillbite. Elevane har arbeida med å designe eigne spel i eit tverrfagleg prosjekt den siste tida, og vi tenkte det kunne vere moro å få litt innspel frå ein profesjonell. Adrian fra Krillbite fortalde om korleis dei jobba, om inspirasjon og prosessar, om utdanningar som var relevante og om personleg forhold til spel. Elevane hadde og førebudd spørsmål til Adrian, og dei fekk gode svar på mykje av det dei lurte på.

Pepparkakehus

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

6. klasse har laga flotte pepparkakehus. Først måtte dei teikna sitt eige hus for så å gå i lag 3-4 stykker og diskutara seg fram til kva for eit hus dei skulle byggje. Dei måtte laga malar og montere saman for å sjå at det gjekk. Malen brukte dei når dei kjevla ut, og etter steiking blei husa monterte og pynta. Blei dei ikkje flotte?

Pepperkakehus1 640x480

Barnetråkk

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

15127504 10153879613667016 602875475 o

Etter plan- og bygningslova har kommunene eit særskild ansvar for å sikre aktiv medverknad i planprosessane frå blant anna barn og unge. Barnetråkk er ein metode for barn og unge til medverkning i den kommunale arealplanlegginga. Barn og unge er ekspertar på fysisk miljø. Dei opplever og brukar gjerne utemiljøet annleis enn det planleggarane og politikarane trur. Elevane frå 5.-7. klasse på Grinde får gjennom Barnetråkk uttale seg til Tysvær kommune om korleis dei opplever nærmiljøet sitt.

BlimE-dansen 2016

Skrevet av Astri Eliassen. i kategorien Grinde skule

Blimedansen 2016

Fredag 11. november er det BlimE-dagen. Det viktigaste som skal skje er BlimE-dansen. Klokka 12 fredag skal  260.000 barn danse samtidig over heile Noreg og fleire stader i utlandet. Det er nesten alle barneskoleelever som finst i landet!.

BlimE handlar om at vi må bli flinkare til å vere høflege og greie mot kvarandre. Og litt mot oss sjølv og - det er viktig å hugse på dette: Du er bra nok som du er!

Du kan sjå heile dansen på Grinde skule si FB side. Du kan og sjå den på NRK super si nettside.