Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Klar for finale i Oslo

Skrevet av Brit Iren Meland .

FIP til OsloHver tirsdag har elevene på Frakkagjerd ungdomsskole valgfag, og et av fagene er "Forskning i praksis". Her deltar 11 elever fra 8., 9. og 10. trinn. Lærer er Liv Kari Ulsaker.

Frakkagjerd ungdomsskole skjerper praksis

Skrevet av Brit Iren Meland .

eksamen 2014På skolen har vi 334 elever, og de aller fleste er faktisk greie hele tiden, men noen få sliter i perioder med å følge regler. I løpet av skoleåret har vi hatt et økende innslag av at elever enten ikke møter opp i timene eller går fra timer uten gyldig grunn. I kjølvannet av dette har det forekommet hærverk som irriterer elever og voksne ved skolen.  Vi har derfor skjerpet reaksjoner på dette.  

MOT til å glede

Skrevet av Brit Iren Meland .

MOT 2015Onsdag 23. november arrangeres «MOT til å glede dagen» over hele landet. 68 000 elever i 147 lokalsamfunn har denne dagen et felles mål; å glede så mange som mulig, mest mulig, med små midler!

Juleball

Skrevet av Brit Iren Meland .

Juletre 20014Fristen for å kjøpe billetter til juleballet er utvidet til ut onsdag 30. november. Fredag 2. desember er datoen, og stedet er som tidligere Tysværtunet Ballet er for alle ungdomsskoleelevene i kommunen.