Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Friskliv Tysvær er et forebyggende helsetilbud for voksne som står i fare for å utvikle eller har utviklet livsstilsykdommer og ønsker hjelp til å endre levevaner. Det er også et tilbud for forebygging og mestring av psykiske symptom og lettere psykiske lidelser. Friskliv Tysvær tilbyr også ulike forebyggende foreldreveiledningsprogram.

Hvem kan ta kontakt?

Personer over 18 år som ønsker å endre levevaner pga. økt risiko for eller begynnende utvikling av livsstilsykdommer. Vi ønsker å bidra innen:

- Kosthold og ernæring
- Fysisk aktivitet, trening og bevegelsesglede
- Røyk og snus
- Livsmestring og psykisk helse

Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan henvises gjennom frisklivsresept eller ta direkte kontakt med oss.

Frisklivsresept

Snakk med din fastlege, fysio-/ ergoterapeut, helsesøster, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept, som varer i 3 måneder. Når du har fått resept tar du kontakt for å avtale tid for frisklivssamtale.

Frisklivssamtale:

Alle får en samtale med en frisklivskontakt (helsepersonell). Gjennom frisklivssamtalene former du din egen innsats og din fremtid i forhold til dine behov og motivasjon. For å støtte deg igjennom endringsprosessen, vil du nå få mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

 

Frisklivskurs:

Bra Mat 
Et inspirasjonskurs for varig endring av matvaner og matvarevalg

KID 
Et kurs hvor du lærer metoder for å endre tanke- og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjonEt kurs hvor du lærer metoder for å endre tanke- og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon

KIB 
Et kurs hvor målet er å utvikle egen evne til å mestre belastning i arbeids– og privatliv

SMARTE foreldre kurs 
Et kursprogram for foreldre til engstelige eller triste barn

Snus og røykesluttkurs 
Gruppetilbud til deg som ønsker å slutte med røyk eller snus

Aktiv hverdag - bedre helse 
Et kurstilbud for økt motivasjon og praktisk kunnskap om en aktiv hverdag

International Child Development Program (ICDP) 
er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Angstmestringskurs
Mestringskurset er et lavterskeltilbud for mennesker med ulike plager innenfor angstspekteret (sosial fobi, spesifikke fobier, agorafobi, panikklidelse og generalisert angst).

Søvnskole
Søvnproblemer er kanskje landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem og er også debutproblem ved de fleste psykiske lidelser.   

Treningskontakt
Treningskontakt er et alternativ til støttekontakt.