Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

GOD SOMMAR

Skrevet av Tone Hatteland.

Bilderesultat for god sommer

Me må skulen vil takke alle heimane for godt samarbeid dette skuleåret og ynskje alle våre flotte elevar med familie ein kjempegod sommarferie. Skulen startar etter sommarferien torsdag 17.august kl. 08:30. mvh. rektor Tone Hatteland

Velkommen til familielæringskveld på Førland skule

Skrevet av Tone Hatteland.

 

torsdag 22.03.2017 kl.17.30-19.00

Kjære alle førskulebarna våre med foreldre!

                                                        

Takk for sist! Nå er det lenge sidan innskrivingsdagen. Me skal vere saman ein kveld i vår. Du møter saman med ein eller to av foreldra dine.

Program:

  • Felles start med song og gruppeinndeling
  • Stasjonar med spel og leik der du og foreldra dine skal arbeide saman
  • Utdeling av overrasking
  • Felles avslutning

 

Me håpar på at flest mogleg finn tid til å vere med. Dersom du ikkje kan kome, er det fint om me får melding om dette seinast same dag.

 Med helsing

 Tone Hatteland

   rektor

Førland skule

Birgitte Baustad

   styrar

Førland barnehage

  tone.hatteland@tysver.kommune.no   tlf. 52 75 82 60 eller 992 46 446

NYTT FRÅ FØRLAND SKULE

Skrevet av Tone Hatteland.

 

FØRLAND SKULE

SKAL ME

GLEDE OG HJELPE KVARANDRE!

Spesielle datoar før sommaren 2017:

8.-28.mars: Batterijakta 3.-4.klasse

Onsdag 22.mars: Familielæringskveld nye 1.klasse kl.17:30 – 19:00

Torsdag 23.mars: MOT-besøk 7.klasse

Måndag27.mars: Samling ved 1. trinn kl. 12:30

Fredag 31.mars: Den kulturelle skulesekken . Fiolinkonsert  Hemsingssøstrene

Fredag 7.april. Påskelunsj og påskeaktivitetar ute

Veke 13 – 15: Vurderingssamtalar

Torsdag 20.april: Samling ved 3.-4.klasse kl.12:30

Måndag 24. april: Samling Tysværvåg skule 7.trinn heil dag

Måndag 24.april: Foreldremøte Tysværvåg  skule nye 8.trinn om kvelden

Tysdag 26. april: Start hoppetaukonkurransen 3.-7.klasse

2.-12.mai: «Hopp for hjarta» 4.-7.klasse

Onsdag 10. mai: Tinestafetten  elevar frå 5.-7.klasse

Veke 19: Rydding skuleområdet og vegar rundt

Tysdag 16.mai: Øving på 17.mai-songar i gymsalen og øving på 17.mai-tog

Måndag 29. mai: 5.-6.klasse Tur til Tollbua i Nedstrand saman med Tysværvåg

Tysdag 30.mai: 7.klasse Tur til Tollbua i Nedstrand saman med Tysværvåg

Torsdag 1.juni: Mattedag

Torsdag 8.juni: Aktivitetsdag på Sandbekken 1.-7.klasse

Fredag 9.juni: 5.klasse til Vikingfestivalen

Onsdag 14. juni: Foreldremøte neste års 1.klasse kl.18-19

Torsdag 15.juni: Sommargudsteneste ute

Ikkje fastsatt  dato i juni: Sommaravslutning kl. 17-19. Samarbeid skule, FAU, korps og  IL.

15.-16.juni: 7.klasse på leir med komande ungdomsskuleelevar

Måndag 19.juni: Avslutningsfest 7.klasse kl.19

Tysdag 20.juni: Samlingsstund ved 7.klasse, der dei viser avslutningsprogrammet sitt

Onsdag 21 juni: Siste skuledag før sommaren

FORELDREMØTE

Skrevet av Tone Hatteland.

FAU ved Førland skule ønsker velkommen til foreldremøte onsdag 22. februar kl 1800-1930. Møtet vert i gymsalen.

     

Kommunepsykolog Marit Johnsen skal holde foredraget «Foreldreoppdraget».

Ho vil snakke om korleis vi foreldre kan støtte barna si utvikling, korleis vi kan hjelpe dei til å bli robuste og korleis vi kan vere ‘smarte foreldre’.

Vi ser fram til ein kveld med fokus på det viktigaste oppdraget i verda – foreldreoppdraget! 

FAU stiller med kaffi og noko å bite i.

Velkommen! 

www.foreldrehverdag.no

Skrevet av Tone Hatteland.

Nytt tilbud til alle foreldre
Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.
www.foreldrehverdag.no  bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

Pressemelding
Med vennlig hilsen
Nina Bugge (46616564)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
bufdir.no