Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Søknad på ledige stillingar

Velkommen som jobbsøkjar i Tysvær kommune! Slik går du fram når du skal søkje på stillingane:

Arrow left TKblue  SØK Ledige stillingar

For deg som er ekstern søkjar/ny søkjar:
Dette gjeld alle som ikkje har søkt stilling hos oss tidlegare, eller har motteke lønn/godtgjersle frå kommunen. 

  • Klikk linken "Søk ledige stillingar"
  • Klikk "Registrer søker" for å lage brukarnavn og passord
  • For å opprette brukar, må du ha e-post-adresse.
  • Dersom du tidlegare har oppretta brukartilgang i dette systemet, og no har problem med pålogging, kan du kontakte Servicetorget på tlf 52 75 70 00 eller sende e-post til servicetorget@tysver.kommune.no.

For deg som allereie har fått brukarnavn og passord:
Gjeld tilsette, tidlegare tilsette og dei som har søkt før. 

  • Klikk på "Søk ledige stillingar"
  • Skriv inn brukarnavn og passord. Klikk på den blå pila login for å logge på.

Har du gløymt brukarnavn og passord?
Dersom du klikkar på gløymt brukarnavn og passord og ikkje får passord/brukarnavn i retur, kan du kontakte Servicetorget på tlf 52 75 70 00 eller sende e-post til servicetorget@tysver.kommune.no.  

Vi gjer merksam på at berre tilsette i Tysvær kommune (fast eller vikar) kan søkje stillingar som er merka INTERN i overskrifta.

Søkjeprosessen:
Alle søknader må registrerast via nettsida vår. Søknader som vert sende i papirform eller på e-post, kan vi dessverre ikkje behandle.

Dersom du er inaktiv i 20 minutt, vert du med omsyn til sikkerheita kasta ut av programmet. Det kan lønne seg å skrive søknaden i Word eller i eit anna skriveprogram først.

Assistanse?
Dersom du treng hjelp til å søkje på ei stilling, kan du kontakte Servicetorget på tlf 52 75 70 00 eller sende e-post til servicetorget@tysver.kommune.no.


Arrow left TKblue  SØK Ledige stillingar