Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Igangsetting av planarbeid

Skrevet av Trond Tindeland .

kart med regplan min
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av privat detaljplan for naustområde/småbåthamn i Hervikvågen i Tysvær kommune.

 

Formål med planarbeidet er å tilrettelegge for felles bodanlegg og småbåthamn i form av flytebrygge, samt noe tilhørende parkeringsareal. 

Planområdets landområde er vist som LNF i kommuneplanen, mens sjøområdet er vist som småbåthamn. I gjeldende reguleringsplan for Hervikvågen er del av landområdet vist som naustområde.

Planarbeidet antas ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. Det utarbeides derfor ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 15.01.2017.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail:  m.fagelklo@abhb.no

Vedlegg:

pdf icon  Vedlegg 1 – planavgrensning

pdf icon  Vedlegg 2 -  kommuneplan

pdf icon  Vedlegg 3 – gjeldende reguleringsplan