Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Godkjent reguleringsplan Førland skule

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Capture
Tysvær kommunstyre godkjente i møte 25.10.2016 reguleringsplan for Førland skule m.v. Godkjenninga blei gjort i medhald av § 12-12 i plan og bygningslova.

 

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

Vedlegg:

pdf icon  Saksframlegg

pdf icon  Plankart

pdf icon  Føresegner