Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart grunnarbeider Frakkagjerdvegen

Skrevet av Trond Tindeland .

veiarbeid2 tmb
Tysvær kommune varsler oppstart av grunnarbeider for reetablering av eksisterende vann og avløpsanlegg på Frakkagjerdvegen.

 

Formålet er å skifte ut vann- og avløpsledninger grunnet dårlig tilstand på eksisterende anlegg. Anlegget ligger i nordre del av Frakkagjerdvegen sør for E134 og grenser til gnr/bnr 71/51, 71/147, 71/143 med flere. Anlegget omfatter ca. 200 meter nytt ledningsanlegg.

Prosjektets fysiske oppstart antas å være i uke 40-41 (oktober 2016) med mål om avslutning i løpet av januar 2017. Utbygger vil forsøke å holde et felt åpen under hele byggeperioden.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Tysvær kommune v/Johnny Wannberg, tlf. 52 75 72 40, E-post: jwannberg@tysver.kommune.no

oppstartsvarsel frakkagjerdvegen

SE DETALJERT PLANTEGNING HER