Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Privatisering av kommunale veier

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
Etter en gjennomgang av de kommunale veiene, vurderer rådmannen å foreslå at flere kommunale veier blir nedklassifisert.

 


Tysvær kommunestyre har i sak 2015/511 vedtatt kriterier for kommunale veier. Kommunale veier som ligger utenfor regulert område kan etter gitte kriterier bli nedklassifisert til privat vei, jfr. Veiloven §7.3.

Etter en gjennomgang av de kommunale veiene, vurderer rådmannen å foreslå at flere kommunale veier blir nedklassifisert. En oversikt over hvilke veier som vurderes nedklassifisert finner du i tabellen nedenfor. Oversikten vil også bli lagt ut i Servicetorget på Tysvær rådhus fra 09.06.2016.

Merknader kan sendes til Tysvær kommune, postboks 94, 5570 Aksdal, eller til post@tysver.kommune.no innen den 11.07.2016.
Husk å referere til sak 2015/511 ved evt. merknader.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på telefon 52 75 70 73.

Tabellen nedenfor et kun et utdrag. Hele tabellen finner du her.

 

Vei som er foreslått omklassifisert
til privat vei
Lengde på vei MERKNADER
Romsalandsvegen 1 650 Siste del av veien privatiseres
Straumsvegen 900 Siste del av veien privatiseres
Hålandsvegen 1 400 Forblir kommunal vei, privat vintervedlikehold
Yrkjesvegen 950 Siste del av veien privatiseres, fra snuplass til kaien
Espeviklia 148 Veien privatiseres
Silgjerdsdalen + arm til Silj. 2 367 Veien privatiseres
Muslandsvåg (butikk) 319 Veien privatiseres
Bjellandvegen 885 Veien privatiseres
Alvstveit (Hindervåg) 2 000 Veien privatiseres fra kryss
Støla 242 Siste del av veien privatiseres, fra kirken. Veilag
Baustadvegen 441 Veien privatiseres
Aksland 2 500 Siste del av veien privatiseres. Privat vintervedlikehold på kommunal vei.
Stuvikneset, Nedstrand Marina 300 Kommunal vei frem til cp./marina
Dalavegen 400 Veien privatiseres
Leirå 536 Hele veien må bli kommunal. Avtale med grunneier om utvidelse,asfaltering.
Erland 800 Forblir kommunal vei, privat vintervedlikehold
Skogøy 950 Veien privatiseres
Hervik 1 000 Veien forblir i sin helhet kommunal.
Skoglandsvegen 1 717 Veien privatiseres
Sandbekken 2 140 Forblir kommunal vei, privat vintervedlikehold.Kommunal brøyting på bestilling, ved arr. i regi av kommunen.
Sundfør (gamlev.langs E39) 394 Forblir privat vei
Sundfør "kaien" 140 Veien privatiseres
Vatnem 1 283 Veien privatiseres
Sandvik (Kårstø) 1 372 Veien privatiseres
Brattebø 2 500 Kom.vei til nytt kryss, Johan Sverdrup
Haugsnes 770 Veien privatiseres
Hersdal 3 950 Siste del av vein privatiseres
Brekke 325 Veien privatiseres
Vei til Susort kai 400 Veien privatiseses

 

.